Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Kolosan » Rozdział 2
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę staczam o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o tych licznych, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele; [2] »Aby ich serca doznały zachęty, a oni zespoleni ze sobą w miłości, dążyli ku całemu bogactwu pełni zrozumienia, ku dogłębnemu poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa, [3] »W którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. [4] »A to mówię, aby was ktoś nie zwodził podstępnym dowodzeniem. [5] »Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc ład wasz i niewzruszoność waszej wiary w Chrystusa. [6] »Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, [7] »Jako ci, którzy są zakorzenieni i są budowani na Nim, i są utwierdzani w wierze, tak jak zostaliście nauczeni, obfitując w niej z dziękczynieniem. [8] »Uważajcie, aby was ktoś nie prowadził jako swój łup dzięki filozofii i próżnemu oszustwu, opartemu na ludzkiej tradycji i elementarnych zasadach tego świata, a nie na Chrystusie; [9] »Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. [10] »I jesteście w Nim napełnieni; On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy, [11] »I w Nim zostaliście obrzezani obrzezaniem, nie uczynionym ręką w zewleczeniu doczesnego ciała, ale w zewleczeniu ciała grzechów w obrzezaniu Chrystusa, [12] »Pogrzebani będąc wraz z Nim w chrzcie; w którym też zostaliście współwzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. [13] »I was, będących martwymi w upadkach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim ożywił, darując wam wszystkie upadki, [14] »Wymazał obciążający nas zapis dłużny, wynikający z ustaw, który był przeciwko nam i usunął go ze środka, przybijając go gwoździem do krzyża; [15] »Rozbroił zwierzchności i władze, publicznie wystawiając je na pokaz i Bóg w Nim powlókł je w triumfalnym marszu zwycięstwa. [16] »Niech więc was nikt nie sądzi z powodu pokarmu albo napoju, albo w sprawie święta, albo nowiu księżyca, albo sabatów, [17] »To są cienie tego, co ma nastąpić; rzeczywiste natomiast jest ciało Chrystusa. [18] »Niech was nikt nie pozbawia nagrody zwycięstwa, kto ma upodobanie w uniżaniu się, kulcie aniołów i w tajemniczych doznaniach, dając się bezpodstawnie nadymać przez swój cielesny sposób myślenia, [19] »A nie trzyma się głowy, z której całe ciało jest zaopatrywane i spajane stawami i ścięgnami, rosnąc wzrostem Boga. [20] »Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla elementarnych zasad tego świata, dlaczego jeszcze, jak żyjący w świecie, jesteście poddani nakazom: [21] »Nie dotykaj, nie skosztuj, nie zetknij się; [22] »To wszystko jest przeznaczone na zniszczenie przez używanie, zgodnie z przykazaniami i naukami ludzi. [23] »Które mają wprawdzie pozór mądrości w samowolnej formie kultu religijnego i w poniżaniu się, i w nieoszczędzaniu ciała, ale nie mają żadnej wartości, służą tylko do zaspakajania ciała. 
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl