Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Kolosan » Rozdział 3
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli więc zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus, siedzący po prawicy Boga. [2] »Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. [3] »Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. [4] »Ale gdy się Chrystus, życie nasze, ukaże, wtedy i wy razem z Nim zostaniecie ukazani w chwale. [5] »Przyprowadźcie więc do śmierci to, co w waszych członkach jest ziemskie: nierząd, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, [6] »Z ich to powodu przychodzi gniew Boży na synów opornych, [7] »W których i wy dawniej postępowaliście, gdy w nich żyliście. [8] »Teraz więc i wy złóżcie z siebie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, haniebną mowę z ust waszych. [9] »Nie bądźcie fałszywi jedni wobec drugich, skoro zdarliście z siebie starego człowieka razem z jego postępkami, [10] »A przyoblekliście się w nowego, który jest odnawiany ku dogłębnemu poznaniu na obraz Tego, który go stworzył; [11] »Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego; ale wszystkim i we wszystkich - Chrystus. [12] »Dlatego więc przyobleczcie się, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w litościwe wnętrze, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, [13] »Znosząc jedni drugich i darowując sobie wzajemnie, jeśli miałby ktoś przeciwko komuś skargę; jak Chrystus wam darował, tak i wy. [14] »A na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. [15] »A niech w waszych sercach rządzi pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele; i bądźcie wdzięczni. [16] »Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu. [17] »I wszystko, cokolwiek czynilibyście w słowie albo w czynie, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. [18] »Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak przystoi w Panu. [19] »Mężowie, miłujcie swoje żony i nie odnoście się wobec nich z goryczą. [20] »Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; to bowiem bardzo podoba się Panu. [21] »Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, aby nie upadały na duchu. [22] »Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na pokaz jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, ale w prostocie serca, bojąc się Boga. [23] »A wszystko, cokolwiek byście czynili, wykonujcie z głębi duszy, jak dla Pana, a nie dla ludzi, [24] »Wiedząc, że od Pana otrzymacie z powrotem zapłatę dziedzictwa; albowiem Chrystusowi Panu służycie. [25] »A ten, kto czyni niesprawiedliwość, odbierze niesprawiedliwość, tę którą uczynił; A Pan nie jest stronniczy. 
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl