Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 4
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W końcu więc, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, tak jak przyjęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu, abyście tym więcej obfitowali; [2] »Gdyż wiecie, jakie daliśmy wam rozkazy za sprawą Pana Jezusa. [3] »To jest bowiem wola Boża, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu; [4] »Aby każdy z was umiał utrzymywać swoje naczynie w świętości i czci; [5] »Nie w namiętności żądzy, tak jak poganie, nieznający Boga. [6] »Aby nikt nie wykraczał przeciwko swojemu bratu i w tej sprawie go nie oszukiwał; bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, tak jak wam wcześniej zapowiedzieliśmy i zaświadczyliśmy. [7] »Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia. [8] »Zatem kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, ale Boga, który też dał nam swojego Ducha Świętego. [9] »Natomiast o miłości braterskiej nie mamy potrzeby wam pisać; bo wy sami jesteście przez Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. [10] »Czynicie to bowiem wobec wszystkich braci w całej Macedonii; ale was zachęcamy, bracia, żebyście w tym bardziej obfitowali, [11] »I abyście uczynili swoim celem życie ciche, i czynili swoje obowiązki, i pracowali własnymi rękami, jak wam rozkazaliśmy, [12] »Abyście dostojnie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz i nikogo nie potrzebowali. [13] »A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli o tych, którzy zasnęli, żebyście nie byli zasmucani, tak jak pozostali, którzy nie mają nadziei. [14] »Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak i tych, którzy zasnęli ze względu na Jezusa, Bóg poprowadzi razem z Nim. [15] »Bo to mówimy wam w Słowie Pana, że my żyjący, nadal pozostawiani na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. [16] »Gdyż sam Pan na okrzyk, na głos archanioła i na głos trąby Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw. [17] »Potem my, pozostający przy życiu, równocześnie z nimi zostaniemy porwani w obłokach na spotkanie Pana, w powietrze; i tak zawsze będziemy z Panem. [18] »Dlatego pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. 
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl