Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 1
«  1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. [2] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, jak to jest słuszne, bo niezmiernie wzrasta wasza wiara i obfituje miłość każdego z was wobec siebie nawzajem, [4] »Tak że my sami chlubimy się z was w zborach Boga z powodu waszej wytrwałości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i w uciskach, które znosicie. [5] »Co jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. [6] »Bo sprawiedliwe jest u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, [7] »A wam, uciskanym, przynieść ulgę wraz z nami podczas objawienia się Pana Jezusa z nieba z aniołami Jego mocy, [8] »W płomieniu ognia, wymierzającego karę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa; [9] »Którzy poniosą karę, wieczną zgubę, z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, [10] »Gdy przyjdzie w tym dniu, aby zostać wysławionym w swoich świętych i podziwianym we wszystkich tych, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze znalazło wśród was wiarę. [11] »O co też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was godnymi powołania i wypełnił wszelkie upodobanie dobroci i dzieło wiary w mocy, [12] »Aby zostało wysławione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 
«  1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl