Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa zgodnie z rozkazem Boga, Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Chrystusa, nadziei naszej, [2] »Do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca naszego i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. [3] »A idąc do Macedonii zachęciłem ciebie, abyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom rozkazał nie nauczać inaczej niż my, [4] »A także wystrzegać się baśni i niekończących się rodowodów, które raczej więcej sporów przynoszą, niż zbudowania Bożego, które jest w wierze. [5] »A celem tego przykazania jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej, [6] »Z czym niektórzy się rozminęli i zwrócili się ku czczej gadaninie. [7] »Chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani o czym tak stanowczo twierdzą. [8] »A wiemy, że Prawo jest dobre, jeśli ktoś właściwie z niego korzysta, [9] »Wiedząc o tym, że Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących Boga i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, morderców, [10] »Rozpustników, dla mężczyzn współżyjących ze sobą, dla handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców i jeśli jest cokolwiek innego, co sprzeciwia się zdrowej nauce. [11] »Zgodnej z pełną chwały Ewangelią błogosławionego Boga, która została mi powierzona. [12] »A wdzięczny jestem Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za godnego zaufania, przeznaczając do służby. [13] »Mnie, będącego wcześniej bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem; ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to w nieświadomości, w niewierze. [14] »Ale rzeczywiście, łaska Pana naszego ponad miarę obfitowała wraz z wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie. [15] »Godne zaufania jest to słowo i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. [16] »Ale przez to dostąpiłem miłosierdzia, aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć dla życia wiecznego. [17] »A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. [18] »Ten rozkaz kładę przed tobą, dziecko, Tymoteuszu, abyś według wcześniej wygłoszonych do ciebie proroctw, uczestnicząc w wojnie, prowadził w nich szlachetny bój. [19] »Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnęli od siebie, a co do ich wiary – uległa ona rozbiciu jak okręt; [20] »Z nich jest Hymenajos i Aleksander, których oddałem szatanowi, żeby zostali nauczeni nie bluźnić. 
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl