Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i dziękczynienia za wszystkich ludzi; [2] »Za królów i za wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli ciche i spokojne życie w całej pobożności i powadze. [3] »Albowiem jest to dobre i godne przyjęcia przed Bogiem, Zbawicielem naszym, [4] »Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do dogłębnego poznania prawdy. [5] »Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik Boga i ludzi: człowiek Chrystus Jezus, [6] »Który dał siebie samego na okup za wszystkich, na świadectwo swoich czasów. [7] »Na co ja jestem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. [8] »Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez sporów. [9] »Tak samo i kobiety, aby ozdabiały się szatą przyzwoitą, ze skromnością i umiarem, nie w wymyślne sploty włosów, nie w złoto lub perły, nie w kosztowny strój, [10] »Ale jak przystoi kobietom, które przyznają się do pobożności – w dobre czyny. [11] »Kobieta niech się uczy w cichości z całą uległością. [12] »Kobiecie natomiast nie pozwalam nauczać, ani władać mężem, ale być w cichości. [13] »Bo Adam pierwszy był ukształtowany, potem Ewa. [14] »I nie Adam był zwiedziony, ale kobieta została zwiedziona, stając się winną przestępstwa; [15] »Lecz zostanie zbawiona przez macierzyństwo, jeśli zostaną w wierze, w miłości i uświęceniu z rozsądkiem. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl