Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 5
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszego mężczyzny nie karć, ale zachęcaj go jak ojca, młodszych jak braci, [2] »Starsze niewiasty jak matki, młodsze jak siostry, we wszelkiej czystości, [3] »Miej we czci wdowy, które istotnie są wdowami. [4] »A jeśli jakaś wdowa ma dzieci lub wnuki, niech najpierw uczą się one pobożnie szanować swój dom i oddawać w zamian wdzięczność rodzicom; jest to bowiem piękne i godne przyjęcia przed obliczem Boga. [5] »Wdową prawdziwie jest ta, która jest osamotniona i pokłada nadzieję w Bogu, i trwa w błaganiach i modlitwach dniem i nocą. [6] »Ale ta, która żyje w zbytku, ta żyjąc jest martwa. [7] »To więc nakazuj, żeby były nienaganne. [8] »A jeśli ktoś o swoich, a nade wszystko o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. [9] »Na listę wdów niech będzie zapisana ta, mająca nie mniej niż sześćdziesiąt lat, która była żoną jednego męża, [10] »Mająca świadectwo dobrych czynów, że wychowała dzieci, że była gościnna, że umywała nogi świętym, że pomagała uciśnionym, że podejmowała się każdego dobrego dzieła. [11] »Natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczaj; bo kiedy namiętności odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż. [12] »Obciąża je wyrok, ponieważ nie dochowały pierwszej wierności; [13] »Jednocześnie też uczą się próżnować, chodząc od domu do domu, a nie tylko próżnować, ale też są rozgadane i wścibskie, i mówiące to, czego nie potrzeba. [14] »Chcę więc, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem, by nie dawały przeciwnikowi okazji do obmowy; [15] »Niektóre bowiem już skręciły, by pójść za szatanem. [16] »Dlatego, jeśli jakiś wierzący czy wierząca ma wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony, aby wspomagał te, które prawdziwie są wdowami. [17] »Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uznani za godnych podwójnej czci, a przede wszystkim ci, którzy trudzą się w słowie i nauce. [18] »Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska; i: Godny jest pracownik swojej zapłaty. [19] »Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba że na podstawie dwóch lub trzech świadków. [20] »A tych, którzy grzeszą, napominaj wobec wszystkich, aby i pozostali się bali. [21] »Zaświadczam przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, i wybranych aniołów, abyś tego strzegł bez uprzedzeń, nie czyniąc niczego stronniczo. [22] »Rąk na nikogo pośpiesznie nie nakładaj ani nie miej udziału w cudzych grzechach; samego siebie zachowaj czystym. [23] »Już więcej samej wody nie pij, ale używaj w małej ilości wina ze względu na żołądek i częste twoje choroby. [24] »Grzechy niektórych ludzi są wcześniej jawne i poprzedzają sąd, natomiast za niektórymi podążają w ślad. [25] »Tak samo i dobre czyny są wcześniej jawne, a te, z którymi jest inaczej, nie mogą zostać ukryte. 
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl