Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie, [2] »Tymoteuszowi, umiłowanemu dziecku. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. [3] »Wdzięczny jestem Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie o tobie wspominam w moich prośbach do Boga, nocą i dniem. [4] »Pragnę cię widzieć, pamiętając o twoich łzach, abym został napełniony radością, [5] »Gdy sięgam wspomnieniem o będącej w tobie nieobłudnej wierze, która najpierw zamieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, a jestem przekonany, że zamieszkała i w tobie. [6] »Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecał dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. [7] »Albowiem nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. [8] »Nie wstydź się więc świadectwa Pana naszego, ani też mnie, jego więźnia, ale podejmij wraz ze mną trud cierpienia dla Ewangelii zgodnie z mocą Boga, [9] »Który nas zbawił i wezwał powołaniem świętym, nie według naszych uczynków, ale według swojego wcześniejszego postanowienia i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, [10] »A teraz ukazanej przez pojawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zgładził śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, [11] »Dla której jestem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, i nauczycielem pogan. [12] »Z tego też powodu znoszę te cierpienia; ale nie wstydzę się, gdyż wiem komu zaufałem i jestem przekonany, że jest On mocny zachować mój depozyt na ów dzień. [13] »Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które słyszałeś ode mnie, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. [14] »Strzeż tego dobrego depozytu przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas. [15] »Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. [16] »Niech Pan da miłosierdzie domowi Onezyfora, że mnie często pokrzepiał i nie wstydził się moich kajdan, [17] »Co więcej, będąc w Rzymie, szukał mnie bardzo gorliwie i znalazł. [18] »Oby mu Pan dał, by znalazł miłosierdzie u Pana, w tym dniu; a jak mi w Efezie służył, ty wiesz najlepiej. 
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl