Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty więc dziecko moje, bądź napełniany mocą w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie; [2] »A to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, powierz ludziom godnym zaufania, którzy będą w stanie i innych nauczać. [3] »Ty zatem znoś złą dolę, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. [4] »Nikt, kto pełni służbę wojskową, nie jest uwikłany w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał do wojska. [5] »A jeśli ktoś stanąłby do walki, nie otrzyma wieńca, jeżeli nie walczy w zawodach prawidłowo. [6] »Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów. [7] »Rozważaj co mówię, oby Pan dał ci we wszystkim zrozumienie. [8] »Miej w pamięci, że Jezus Chrystus, który jest z nasienia Dawida, powstał z martwych, według mojej Ewangelii, [9] »Za którą cierpię aż do więzów, jak złoczyńca; ale Słowo Boże nie jest związane. [10] »Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną. [11] »Godne zaufania jest to słowo; bo jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć; [12] »Jeśli trwamy, będziemy razem z Nim królować; jeśli Go odrzucamy, i On nas odrzuci; [13] »Jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, gdyż zaprzeć się samego siebie nie może. [14] »To przypominaj, świadcząc przed obliczem Pana, aby nie walczyć o słowa, bo nie ma w tym nic pożytecznego, tylko prowadzi słuchaczy do ruiny. [15] »Staraj się gorliwie, abyś stanął przed Bogiem jako doświadczony pracownik, który nie musi się wstydzić, trafnie rozdzielający Słowo Prawdy. [16] »Tych natomiast o pospolitej i pustej mowie unikaj; albowiem oni jeszcze bardziej posuną się w bezbożności. [17] »A słowo ich będzie mieć pożywkę jak gangrena, do nich należą Hymeneusz i Filetos, [18] »Którzy rozminęli się z prawdą, mówiąc, że powstanie z martwych już się dokonało, i wywracają wiarę niektórych. [19] »Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, mając tę pieczęć: Zna Pan tych, którzy są Jego; i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymawia imię Chrystusa. [20] »A w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, jedne do celów zaszczytnych, drugie natomiast do niezaszczytnych. [21] »Jeśli więc ktoś oczyściłby samego siebie z tych rzeczy, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym Władcy, przygotowanym do każdego dobrego dzieła. [22] »Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. [23] »Unikaj także głupich i niewychowawczych dociekań, wiedząc, że rodzą konflikty. [24] »A sługa Pana nie powinien być wojowniczy, lecz ma być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zło, [25] »Z łagodnością korygujący przeciwników, aby kiedyś Bóg dał im upamiętanie dla dogłębnego poznania prawdy, [26] »Aby otrząsnęli się z sideł diabła, żywcem przez niego schwytani, by pełnić jego wolę. 
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl