Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A to wiedz, że w dni ostateczne nastaną trudne czasy; [2] »Ludzie bowiem będą miłować siebie, kochać pieniądze, będą zarozumiali, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, [3] »Bez naturalnych uczuć, niedotrzymujący umów, oszczerczy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, [4] »Zdradzieccy, porywczy, nadęci, kochający raczej przyjemności niż kochający Boga. [5] »Którzy mają formę pobożności, ale zaparli się jej mocy; i właśnie tych unikaj. [6] »Z takich bowiem są ci, którzy wciskają się do domów, zniewalając kobietki obarczone grzechami, dające się wodzić różnym pożądliwościom, [7] »Które zawsze się uczą, i nigdy nie mogą dojść do dogłębnego poznania prawdy. [8] »A jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o spaczonym myśleniu, niewypróbowani, jeśli chodzi o wiarę. [9] »Ale daleko nie zajdą; albowiem głupota ich będzie oczywista dla wszystkich, jak to się stało z tamtymi. [10] »Ale ty poszedłeś za moją nauką, za sposobem życia, za postanowieniami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, [11] »Prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze, które to prześladowania zniosłem; i ze wszystkich wyrwał mnie Pan. [12] »Tak, też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. [13] »Lecz ludzie źli i oszuści będą posuwać się do coraz gorszego, wprowadzając innych w błędy i sami dając się w błędy wprowadzać. [14] »Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym zostałeś przekonany, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś, [15] »Zwłaszcza, że od niemowlęcia znasz Pisma Święte, mogące cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. [16] »Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, [17] »Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. 
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl