Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ja więc uroczyście zaświadczam przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych, podczas Jego pojawienia się i Jego Królestwa: [2] »Głoś słowo, bądź gotów w dogodnym i w niedogodnym czasie, wykaż błąd, skarć, zachęć z wszelką cierpliwością i nauką. [3] »Albowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, dając sobie łechtać ucho, [4] »I zaiste odwrócą się od słuchania prawdy, a będą zwracali się do baśni. [5] »Ale ty bądź trzeźwy we wszystkim, znoś złą dolę, czyń dzieło ewangelisty, wypełnij swoją służbę. [6] »Albowiem ja już jestem wylany jako dar ofiarny i nadszedł czas mojego odejścia. [7] »Dobry bój stoczyłem, bieg kończę, wiarę zachowuję; [8] »Na koniec odłożony jest dla mnie wieniec sprawiedliwości, który odda mi w tym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mi, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego pojawienie się. [9] »Staraj się przyjść do mnie szybko. [10] »Demas bowiem mnie opuścił, bo umiłował obecny wiek i poszedł do Tesalonik, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji; [11] »Jedynie Łukasz jest ze mną. Marka weź i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. [12] »A Tychika posłałem do Efezu. [13] »Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpusa, idąc po drodze, przynieś ze sobą, i zwoje, zwłaszcza pergaminy. [14] »Aleksander brązownik okazał mi wiele zła; oby oddał mu Pan według jego czynów; [15] »Ty jego również się strzeż, albowiem bardzo sprzeciwia się naszym słowom. [16] »W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili; oby im to nie było policzone. [17] »Ale Pan przy mnie stał i mnie umocnił, aby przeze mnie było dopełnione głoszenie Ewangelii i aby ją słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. [18] »A Pan mnie wyrwie z wszelkiego złego dzieła i uratuje do swojego Królestwa niebiańskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. [19] »Pozdrów Pryskę i Akwilę, i dom Onezyfora. [20] »Erast został w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie. [21] »Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. [22] »Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen. 
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl