Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Hebrajczyków » Rozdział 10
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem Prawo mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co rok ustawicznie ofiarowują, uczynić doskonałymi tych, którzy przystępują do Boga. [2] »Bo czyż nie zaprzestano by je ofiarowywać, z powodu tego, że ci, którzy pełnią służbę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnej świadomości grzechów. [3] »Jednak w samych tych ofiarach jest co roku przypomnienie grzechów. [4] »Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów miała usunąć od kogoś grzechy. [5] »Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary i daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało; [6] »Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i ofiarach za grzech. [7] »Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, w nagłówku zwoju napisano o mnie, abym czynił, Boże, Twoją wolę. [8] »Najpierw powiedział: Ofiary i daru, całopalenia i ofiary za grzech nie chciałeś, ani nie znalazłeś upodobania w tym, co zgodnie z Prawem jest ofiarowywane. [9] »Wtedy powiedział: Oto przychodzę czynić, Boże, Twoją wolę. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. [10] »Dzięki tej woli jesteśmy raz na zawsze uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa. [11] »I wprawdzie każdy kapłan codziennie stoi pełniąc służbę i przynosząc często te same ofiary, które nie mogą nigdy usunąć grzechów. [12] »Ten natomiast, po złożeniu jednej ofiary za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, [13] »Oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele staną się podnóżkiem dla Jego stóp. [14] »Jedną bowiem ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęcani. [15] »A świadczy nam to również i Duch Święty, przepowiedział to bowiem w słowach: [16] »Oto przymierze, które ustanowię im po tych dniach, mówi Pan: Włożę Prawa moje do ich serc i wypiszę je w ich umysłach, [17] »A ich grzechy i ich bezprawie nie będą mi więcej przypominane. [18] »A gdzie jest od nich wyzwolenie, tam nie ma już ofiary za grzech. [19] »Mając więc, bracia, ufną odwagę, aby przez krew Jezusa wejść do świętego świętych, [20] »Drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez Jego ciało, [21] »I wielkiego kapłana nad domem Boga, [22] »Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczoneod złego sumienia i ciało obmyte wodą czystą. [23] »Zachowujmy wyznanie niewzruszonej nadziei, bo godny zaufania jest Ten, który obiecał, [24] »I przypatrujmy się jedni drugim, aby pobudzać się do miłości i dobrych czynów, [25] »Nie porzucając naszych wspólnych zgromadzeń, jak to u niektórych jest w zwyczaju, ale zachęcajmy się; i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się ten dzień. [26] »Bo jeśli po otrzymaniu dogłębnego poznania prawdy, dobrowolnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy, [27] »Ale tylko jakieś pełne bojaźni oczekiwanie sądu i żaru ognia, który ma strawić przeciwników. [28] »Kto odrzuca Prawo Mojżesza, ten bez miłosierdzia umiera na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. [29] »Jak się wam wydaje, na ile gorszą karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał a krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za pospolitą i znieważył Ducha łaski? [30] »Znamy bowiem Tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan; i ponownie: Pan sądzić będzie swój lud. [31] »Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. [32] »Przypomnijcie też sobie wcześniejsze dni, w których zostaliście oświeceni, jak wielki bój przetrwaliście z utrapieniem, [33] »Czy to gdy byliście wystawieni na publiczne zniewagi i utrapienia, czy to jako współtowarzysze tych, z którymi tak się obchodzono. [34] »Albowiem współczuliście więzom moim, a grabież swojego mienia przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie majętność w niebie, lepszą i trwałą. [35] »Dlatego nie odrzucajcie swojej ufnej odwagi, która ma wielką zapłatę. [36] »Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, otrzymali obietnicę. [37] »Bo jeszcze tylko krótka chwila, bardzo krótka, a Ten, który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie zwlekać. [38] »A sprawiedliwy będzie żyć z wiary; a jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. [39] »Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zgubie, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. 
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl