Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Hebrajczyków » Rozdział 3
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego też, bracia święci, uczestnicy powołania niebiańskiego, patrzcie uważnie na apostoła i arcykapłana naszego wyznania, Jezusa Chrystusa, [2] »Wiernego Temu, który Go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był wierny w całym Jego domu. [3] »Ten bowiem uznany jest za godnego większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. [4] »Bo każdy dom jest przez kogoś budowany, ale Tym, który wszystkie zbudował jest Bóg. [5] »A Mojżesz był wierny w całym Jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co miało zostać powiedziane, [6] »Lecz Chrystus jest jako Syn w swoim domu; domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko ufną odwagę i chlubę z nadziei zachowamy niewzruszenie aż do końca. [7] »Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeślibyście usłyszeli Jego głos, [8] »Nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas buntu, w dzień próby na pustyni, [9] »Gdzie ojcowie wasi doświadczali mnie, wystawiając mnie na próbę, a potem widzieli moje dzieła przez czterdzieści lat. [10] »Dlatego rozgniewałem się na ten naród i powiedziałem: Zawsze błądzą sercem; nie poznali też moich dróg. [11] »Więc przysiągłem w moim gniewie: Nie wejdą do mojego odpocznienia. [12] »Patrzcie, bracia, żeby czasem w kimś z was nie było złego serca niewiary, przez odstąpienie od Boga żywego; [13] »Ale zachęcajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się „Dzisiaj”, aby ktoś z was nie dał się zatwardzić zwiedzeniem grzechu. [14] »Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli niewzruszenie aż do końca zachowamy początek tego fundamentu. [15] »Kiedy mówi: Dziś, jeślibyście usłyszeli Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas buntu, [16] »Ci bowiem, gdy usłyszeli, zbuntowali się, lecz nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu prowadzeni przez Mojżesza. [17] »A na kogo gniewał się przez czterdzieści lat? Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli, których zwłoki legły na pustyni? [18] »Komu natomiast przysiągł, że nie wejdą do Jego odpocznienia, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? [19] »Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. 
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl