Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List Jakuba » Rozdział 1
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń, które są w rozproszeniu. Pozdrowienie. [2] »Za pełną radość uznajcie, bracia moi, gdy wpadacie w rozmaite doświadczenia, [3] »Wiedząc, że wypróbowanie waszej wiary sprawia wytrwałość; [4] »A wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli dojrzali i w pełni wyposażeni, w niczym nie odczuwający braków. [5] »A jeśli ktoś z was odczuwa brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczodrze i bez wyrzutów, a będzie mu dana. [6] »Jednak niech prosi z wiarą, nie wątpiąc; kto bowiem wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną tu i tam przez wiatr. [7] »Niech taki człowiek nie myśli, że otrzyma coś od Pana; [8] »Mąż o rozdwojonej duszy, niestały na wszystkich swoich drogach. [9] »A niech uniżony brat chlubi się ze swojego wywyższenia, [10] »Bogaty natomiast w swoim uniżeniu; że jak kwiat trawy przeminie. [11] »Albowiem wzeszło palące słońce i wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł, i zginęło piękno jego oblicza; tak i bogaty zwiędnie na swoich drogach. [12] »Błogosławiony mąż, który znosi próbę; który został wypróbowany, gdyż otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy Go miłują. [13] »Niech nikt, gdy jest poddawany pokusie, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; bo Bóg nie jest podatny na kuszenie ze strony zła, ani sam nikogo nie kusi; [14] »Ale każdy jest kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. [15] »Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. [16] »Nie dajcie się zwieść, moi umiłowani bracia! [17] »Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca świateł, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszenia. [18] »Gdy zechciał, zrodził nas Słowem Prawdy, abyśmy byli niejako pierwociną Jego stworzeń. [19] »A tak, bracia moi umiłowani, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, [20] »Bo gniew męża nie wykonuje sprawiedliwości Boga. [21] »Dlatego odrzućcie wszelką plugawość i obfitość złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które jest w stanie zbawić wasze dusze. [22] »A stańcie się wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. [23] »Albowiem jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest do człowieka, który przygląda się w zwierciadle swojemu naturalnemu obliczu; [24] »Bo przyjrzał się sobie i odszedł, i natychmiast zapomniał jakim był. [25] »Ale kto wejrzał w doskonałe Prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem zapominającym, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. [26] »Jeśli ktoś pośród was uważa, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest próżna. [27] »Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku, i strzec siebie samego przed skalaniem przez świat. 
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl