Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List Jakuba » Rozdział 2
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi! Nie łączcie wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa Pana Chwały ze stronniczością. [2] »Bo gdyby wszedł na wasze zgromadzenie mąż mający złoty pierścień, w lśniącej szacie, i wszedłby też i ubogi w brudnej szacie, [3] »I patrząc na tego, co ma lśniącą szatę, powiedzielibyście do niego: Ty, usiądź tu wygodnie; a ubogiemu powiedzielibyście: Ty, stań tam, albo usiądź tu u mojego podnóżka, [4] »To czy nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się niegodziwie rozumującymi sędziami? [5] »Słuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze i dziedziców Królestwa, obiecanego tym, którzy Go miłują? [6] »Ale wy znieważyliście ubogiego. Czy nie bogaci was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów? [7] »Czy nie oni bluźnią pięknemu imieniu, które zostało wezwane nad wami? [8] »Jeśli rzeczywiście wypełniacie królewskie Prawo zgodnie z Pismem: Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. [9] »Lecz jeśli jesteście stronniczy, to popełniacie grzech i jesteście przez Prawo napomnieni jako przestępcy. [10] »Albowiem ktokolwiek zachowuje całe Prawo, a potknie się w jednym, staje się winnym wszystkiego. [11] »Bo Ten, który powiedział: Nie będziesz cudzołożył, powiedział też: Nie będziesz mordował; a jeśli nie będziesz cudzołożył, ale będziesz mordował, stałeś się przestępcą Prawa. [12] »Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności. [13] »Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie nad tym, kto nie okazał miłosierdzia; a miłosierdzie tryumfuje nad sądem. [14] »Co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś powiedziałby, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czy taka wiara może go zbawić? [15] »A jeśli brat albo siostra byliby nadzy i odczuwaliby brak codziennego pożywienia, [16] »I ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się; a nie dalibyście im tego, co konieczne dla ciała, jaki z tego pożytek? [17] »Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. [18] »Ktoś jednak powie: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez twoich uczynków, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. [19] »Ty wierzysz, że Bóg jest jeden; dobrze czynisz; i demony w to wierzą i drżą. [20] »A czy chcesz poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? [21] »Abraham, ojciec nasz, czy nie został uznany za sprawiedliwego z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu? [22] »Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami, a z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. [23] »I tak wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. [24] »Widzicie zatem, że człowiek uznawany jest za sprawiedliwego z uczynków, a nie jedynie z wiary? [25] »A podobnie i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą? [26] »Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. 
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl