Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List Jakuba » Rozdział 3
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niech niewielu z was staje się nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że surowszy otrzymacie wyrok. [2] »My wszyscy bowiem potykamy się w wielu sprawach; jeśli ktoś w mowie się nie potyka, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może trzymać na wodzy. [3] »Oto koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. [4] »Oto i okręty, choć są tak wielkie i pędzone silnymi wiatrami, jednak są kierowane bardzo małym sterem tam, dokąd chce ruch ręki sternika. [5] »Tak i język, małym jest członkiem, a bardzo się wynosi. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala! [6] »I ten język jest ogniem; język jest światem nieprawości, umieszczonym wśród naszych członków, tym co kala całe nasze ciało i rozpala krąg naturalnych skłonności, sam będąc rozpalony przez Gehennę. [7] »Wszelka bowiem natura dzikich zwierząt i ptaków, i gadów, i stworzeń morskich jest poskramiana i jest poskromiona przez naturę człowieka; [8] »Ale nikt z ludzi nie może poskromić języka; zło to nieposkromione, pełne śmiertelnego jadu. [9] »Nim wysławiamy Boga i Ojca, i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boga. [10] »Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie może tak być, bracia moi. [11] »Czy źródło z tej samej szczeliny tryska słodką i gorzką wodą? [12] »Czy może, bracia moi, figowiec wydawać oliwki, albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie wydaje słonej i słodkiej wody. [13] »Kto jest mądry i rozumny pośród was, niech to pokaże czynami wypływającymi z jego dobrego postępowania w łagodnej mądrości. [14] »Ale jeśli macie gorzką zazdrość i kłótliwość w swoim sercu, nie wynoście się i nie kłamcie wbrew prawdzie. [15] »Nie jest to mądrość zstępująca z góry, ale ziemska, zmysłowa, demoniczna. [16] »Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam zamieszanie i wszelka zła sprawa. [17] »Ale mądrość, która jest z góry, najpierw jest prawdziwie czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. [18] »Ale owoc sprawiedliwości zasiewany jest w pokoju tym, którzy czynią pokój. 
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl