Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List Jakuba » Rozdział 4
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skąd wojny i skąd walki pośród was? Czy nie pochodzą one z waszych namiętności, które walczą w waszych członkach? [2] »Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; wojujecie i walczycie, nie macie jednak z powodu tego, że nie prosicie. [3] »Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to wydać na wasze namiętności. [4] »Cudzołożnicy i cudzołożnice! Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. [5] »Albo czy wydaje się wam, że na próżno Pismo mówi: Do granic zazdrości tęskni za duchem, któremu dał w nas mieszkanie. [6] »Większą jednak daje łaskę, dlatego mówi: Bóg przeciwstawia się pysznym, a pokornym daje łaskę. [7] »Poddajcie się więc Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. [8] »Przybliżcie się do Boga, a przybliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. [9] »Uznajcie swoją nędzę i smućcie się, i płaczcie; wasz śmiech niech obróci się w żałość, a radość w smutek. [10] »Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was. [11] »Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia; kto obmawia brata i osądza swojego brata, obmawia Prawo i osądza Prawo; a jeśli osądzasz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią. [12] »Jeden jest Prawodawca, który może zbawić i zgubić. Kim ty jesteś, że osądzasz innych? [13] »A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i będziemy działać tam przez jeden rok, i będziemy handlować, i ciągnąć zyski; [14] »Wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro; bo czym jest wasze życie? Parą jesteście, która na krótko się ukazuje, a następnie staje się niewidoczna. [15] »Zamiast tego, powinniście mówić: Jeśli Pan będzie chciał, to będziemy żyć i uczynimy to lub owo. [16] »A wy tymczasem chlubicie się swoimi przechwałkami; wszelka taka chełpliwość jest zła. [17] »Kto więc wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. 
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl