Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Piotra » Rozdział 3
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Podobnie i żony, bądźcie uległe swoim mężom, aby nawet jeśli niektórzy z nich są nieposłuszni Słowu, dzięki postępowaniu swych żon, bez słowa zostali pozyskani, [2] »Obserwując wasze czyste, w bojaźni Bożej postępowanie. [3] »Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne: sploty włosów, opasywanie się złotem, noszenie ozdobnych szat, [4] »Ale ukryty wewnętrzny człowiek, w niezniszczalnej łagodności i cichości ducha, który jest drogocenny przed obliczem Boga. [5] »I niegdyś bowiem tak właśnie święte kobiety, mające nadzieję w Bogu, przyozdabiały siebie, będąc uległe swoim mężom. [6] »Tak Sara była uległa Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, czyniąc dobro i nie lękając się niczego strasznego. [7] »Tak samo mężowie, żyjcie z nimi wspólnie zgodnie z poznaniem; okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu, i jako współdziedzicom łaski życia, aby modlitwy wasze nie zostały przerwane. [8] »Na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi, [9] »Nie oddając złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, wiedząc, że do tego jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. [10] »Bo kto chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma swój język od złego, a swoje wargi, by nie mówić zwodniczo; [11] »Niech się odwróci od złego i czyni dobro; niech szuka pokoju i zabiega o niego. [12] »Gdyż oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a uszy Jego na ich prośbę; lecz oblicze Pana przeciwko czyniącym zło. [13] »Kto zrobi wam coś złego, jeśli będziecie naśladowcami dobra? [14] »Ale chociaż mielibyście cierpieć dla sprawiedliwości, jesteście szczęśliwi; nie lękajcie się ich gróźb i nie trwóżcie się, [15] »A Pana Boga uświęcajcie w swoich sercach. Bądźcie też zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto żądałby od was zdania rachunku z waszej nadziei, ale czyńcie to z łagodnością i bojaźnią. [16] »Mając dobre sumienie, by w tym, w czym was obmawiają jako złoczyńców, byli zawstydzeni ci, którzy znieważają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. [17] »Lepiej bowiem, jeżeli tego chce wola Boga, cierpieć czyniąc dobro, niż czyniąc zło. [18] »Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, zabity wprawdzie w ciele, lecz ożywiony w duchu, [19] »W którym też poszedł i głosił duchom będącym w więzieniu, [20] »Które niegdyś były nieposłuszne, gdy raz oczekiwał Bóg cierpliwie za dni Noego, kiedy budowana była arka, w której niewiele, to jest osiem dusz, ocalało wśród wody. [21] »Ona jest odpowiednikiem chrztu, który i nas teraz zbawia, a nie jest pozbyciem się brudu ciała, ale prośbą do Boga o dobre sumienie, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, [22] »Który jest po prawicy Boga, wstąpił do nieba, gdzie zostali Mu poddani aniołowie i władze, i moce. 
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl