Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Piotra » Rozdział 4
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, to i wy uzbrójcie się tą myślą; bo ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu, [2] »Aby już więcej, nie w ludzkich pożądliwościach, ale w woli Boga, pozostały czas żyć w ciele. [3] »Wystarczy już bowiem, że w minionym czasie naszego życia czyniliśmy wolę pogan, żyjąc w rozwiązłościach, pożądliwościach, pijaństwie, hulankach, pijatykach i niegodziwych bałwochwalstwach. [4] »Przy tym dziwią się oni, że wy nie śpieszycie się razem z nimi do tego samego zalewu rozwiązłości, i bluźnią wam. [5] »Ci zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. [6] »W tym bowiem celu i umarłym głoszono dobrą nowinę, aby zostali osądzeni wprawdzie jako ludzie według ciała, ale żyli w duchu według Boga. [7] »Lecz zbliża się koniec wszystkich; bądźcie więc roztropni i trzeźwi w modlitwach. [8] »Przede wszystkim jednak miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim; gdyż miłość zakryje mnóstwo grzechów. [9] »Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. [10] »Każdy tak jak otrzymał dar łaski, niech nim służy drugim, jako dobrzy zarządcy różnorodnej łaski Bożej. [11] »Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowa Boga; jeśli ktoś usługuje, to z siłą w jaką Bóg zaopatruje; aby we wszystkim Bóg był otoczony chwałą przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. [12] »Umiłowani! Nie dziwcie się próbie ognia, która was doświadcza, jakby was spotykało coś niezwykłego; [13] »Ale według tego, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, radujcie się, byście i podczas objawienia Jego chwały rozradowali się weseląc. [14] »Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusa, jesteście błogosławieni, gdyż Duch chwały i Duch Boga spoczywa na was; wprawdzie przez nich jest spotwarzany, ale przez was doznaje chwały. [15] »Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo wtrącający się w cudze sprawy. [16] »Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech nie będzie zawstydzany, ale niech w tej mierze oddaje chwałę Bogu. [17] »Gdyż jest czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego; jeżeli więc zaczyna się od nas, jaki będzie koniec tych, którzy nie okazują posłuszeństwa ewangelii Bożej? [18] »A jeśli sprawiedliwy z trudem jest zbawiany, bezbożny i grzeszny gdzie się ukaże? [19] »Tak więc i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech Jemu, jako wiernemu Stwórcy, powierzają swoje dusze w czynieniu dobra. 
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl