Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Piotra » Rozdział 5
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszych spośród was zachęcam ja, współstarszy i świadek cierpień Chrystusa, i współuczestnik chwały, która ma się objawić: [2] »Paście stadko Boże, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, lecz chętnie; i nie dla brudnego zysku, lecz z zapałem; [3] »I nie jako panujący nad dziedzictwem Pana, lecz stając się wzorem dla stadka. [4] »Gdy ukaże się Arcypasterz, otrzymacie niezwiędły wieniec chwały. [5] »Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, a wszyscy bądźcie ulegli jedni drugim. Przepaszcie się pokorą, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. [6] »Uniżcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie; [7] »Przerzućcie na Niego wszelką waszą troskę, gdyż On troszczy się o was. [8] »Trzeźwymi bądźcie, czuwajcie, ponieważ przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. [9] »Przeciwstawcie się mu mocni wiarą, wiedząc, że takie same cierpienia wasi bracia przechodzą w świecie. [10] »A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie Jezusie, On niech was, po krótkotrwałych cierpieniach, uczyni doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. [11] »Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. [12] »Przez Sylwana, jak sądzę, wiernego brata, krótko napisałem do was, zachęcając i dając świadectwo, że to jest prawdziwa łaska Boża, w której stoicie. [13] »Pozdrawia was współwybrana w Babilonie i Marek, mój syn. [14] »Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim w Chrystusie Jezusie. Amen. 
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl