Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Jana » Rozdział 2
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dzieciątka moje! To wam piszę, abyście nie grzeszyli; a jeśliby ktoś zgrzeszył, mamy obrońcę u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, [2] »On też jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. [3] »A po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. [4] »Kto mówi: Poznałem Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy; [5] »Lecz kto zachowuje Jego słowo, w tym prawdziwie miłość Boża jest doprowadzona do pełni. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. [6] »Kto mówi, że trwa w Nim, ten sam powinien tak postępować jak On postępował. [7] »Bracia! Nie piszę wam nowego przykazania, ale stare przykazanie, które mieliście od początku; tym starym przykazaniem jest to Słowo, które usłyszeliście od początku. [8] »Jednak ponownie piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w Nim i w was; bo ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. [9] »Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego brata, aż dotąd jest w ciemności. [10] »Kto miłuje swojego brata, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. [11] »Lecz kto nienawidzi swojego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności, a nie wie, gdzie odchodzi, bo ciemność oślepiła jego oczy. [12] »Piszę wam, dzieciątka, bo odpuszczone są wam grzechy ze względu na Jego imię. [13] »Piszę wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę wam, dzieci, bo poznaliście Ojca. [14] »Pisałem wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego. [15] »Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie; jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. [16] »Bo wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata. [17] »A świat przemija i jego pożądliwość; lecz kto czyni wolę Boga, trwa na wieki. [18] »Dzieci! To jest ostatnia godzina; a jak słyszeliście, że antychryst przychodzi, tak i teraz wielu stało się antychrystami, stąd poznajemy, że jest to ostatnia godzina. [19] »Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas; jeśli bowiem byliby z nas, trwaliby z nami; lecz to się stało, aby zostało ujawnione, że nie wszyscy są z nas. [20] »A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. [21] »Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie, i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy. [22] »Kto jest kłamcą? Czy nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Mesjaszem? Ten jest antychrystem, który zapiera się Ojca i Syna. [23] »Każdy, kto zapiera się Syna, nie ma i Ojca; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca. [24] »Wy więc, którzy słyszeliście to, co od początku, niech to w was pozostaje, jeśli w was pozostałoby to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. [25] »A taka jest obietnica, którą On nam złożył – życie wieczne. [26] »To napisałem wam o tych, którzy was zwodzą. [27] »A wy, którzy otrzymaliście to namaszczenie od Niego na początku, ono trwa w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś nauczał; ale jak Jego namaszczenie naucza was o wszystkim i jest prawdziwe, i nie jest kłamstwem, i jak was nauczył, tak będziecie w Nim trwać. [28] »A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufną odwagę i nie byli zawstydzeni przez Niego przy Jego przyjściu. [29] »Jeżeli doświadczyliście, że On jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego jest zrodzony. 
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl