Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Jana » Rozdział 4
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Umiłowani! Nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchy, czy są z Boga. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. [2] »Ducha Bożego poznajecie po tym: wszelki duch, który wyznaje Jezusa Chrystusa, że przyszedł w ciele, jest z Boga. [3] »A wszelki duch, który nie wyznaje Jezusa Chrystusa, że przyszedł w ciele, nie jest z Boga; to jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie. [4] »Wy dzieciątka jesteście z Boga i zwyciężyliście ich; bo Ten, który jest w was, większy jest od tego, który jest w świecie. [5] »Oni są ze świata, dlatego mówią jak ludzie ze świata, a świat ich słucha. [6] »My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. [7] »Umiłowani! Miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga; a każdy kto miłuje, z Boga jest zrodzony i zna Boga. [8] »Kto nie miłuje, nie poznał Boga; ponieważ Bóg jest miłością. [9] »W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. [10] »W tym wyraża się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. [11] »Umiłowani! Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i my powinniśmy miłować jedni drugich. [12] »Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas trwa, a Jego miłość jest w nas doprowadzona do pełni. [13] »Po tym poznajemy, że w Nim trwamy i On w nas, że z Ducha swojego nam dał. [14] »A my widzieliśmy i zaświadczymy, że Ojciec posłał Syna, jako Zbawiciela świata. [15] »Ktokolwiek wyznałby, że Jezus jest Synem Boga, w nim trwa Bóg, a on w Bogu. [16] »A my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma wobec nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. [17] »W tym miłość jest doprowadzona do pełni w nas, abyśmy mieli ufną odwagę w dniu sądu; bo tak jak On jest i my jesteśmy w tym świecie. [18] »W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość wyrzuca bojaźń na zewnątrz, gdyż bojaźń drży przed karą; a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. [19] »My Go miłujemy, bo On nas pierwszy umiłował. [20] »Jeśli ktoś powiedziałby, że miłuje Boga, a nienawidziłby swojego brata, jest kłamcą; kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? [21] »A to przykazanie mamy od Niego, by ten, kto miłuje Boga, miłował i swojego brata. 
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl