Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Apokalipsa Jana » Rozdział 3
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny; że masz imię głoszące, że żyjesz, a jesteś martwy. [2] »Zacznij czuwać i utwierdź to, co pozostało, a co ma umrzeć; nie znalazłem bowiem twoich czynów doskonałych przed Bogiem. [3] »Dlatego pamiętaj, w jaki sposób wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli więc nie staniesz się czujny, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. [4] »Masz też w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, i ci chodzić będą ze mną w bieli, gdyż są godni. [5] »Kto zwycięża, ten okryje się w białe szaty, i na pewno nie wymażę jego imienia ze zwoju życia, i wyznam jego imię przed obliczem mojego Ojca i przed Jego aniołami. [6] »Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do zborów. [7] »A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, a nikt nie zamknie, zamyka, a nikt nie otworzy. [8] »Znam twoje czyny; oto ja zapewniłem, że przed tobą są otwarte drzwi, a nikt nie może ich zamknąć, gdyż masz małą moc, a jednak strzegłeś mojego Słowa i nie wyparłeś się mojego imienia. [9] »Oto daję ci tych z synagogi szatana, którzy mówią o sobie samych, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, by przyszli i oddali pokłon przed twoimi stopami, i poznali, że ja ciebie umiłowałem. [10] »Ponieważ zachowałeś słowo o mojej wytrwałości, ja też cię zachowam od godziny próby, która ma przyjść na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkających na ziemi; [11] »Oto przychodzę szybko; trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojego wieńca. [12] »Tego, kto zwycięża, uczynię filarem w świątyni Boga mojego, i już z niej z pewnością nie wyjdzie; i napiszę na nim imię Boga mojego, i imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. [13] »Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do zborów. [14] »A do anioła zboru Laodycejczyków napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego: [15] »Znam twoje czyny, że nie jesteś ani zimny ani gorący; życzę ci, obyś był zimny albo gorący! [16] »A tak, ponieważ jesteś letni, i ani zimny ani gorący, mam zamiar zwymiotować cię z moich ust. [17] »Ponieważ mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję; a nie wiesz, że ty jesteś nędzny i godny politowania, ubogi, ślepy i nagi. [18] »Radzę ci kupić u mnie złota wypalonego w ogniu, abyś stał się bogaty, i białe szaty, abyś się przyodział, by nie ukazała się hańba twojej nagości; i swoje oczy pomaż maścią leczącą wzrok, abyś widział. [19] »Ja tych, których miłuję, napominam i wychowuję. Bądź więc gorliwy i upamiętaj się. [20] »Oto stoję przy drzwiach i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. [21] »Temu, kto zwycięża, dam usiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z Ojcem moim na Jego tronie. [22] »Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do zborów. 
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl