Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Apokalipsa Jana » Rozdział 5
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zobaczyłem w prawej ręce siedzącego na tronie zwój zapisany wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowany siedmioma pieczęciami. [2] »I zobaczyłem mocarnego anioła, obwieszczającego potężnym głosem: Kto jest godny otworzyć zwój i złamać jego pieczęcie? [3] »I nikt nie mógł, ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć zwoju, ani zajrzeć do niego. [4] »I bardzo płakałem, że nie został znaleziony nikt godny, by otworzyć i czytać zwój, ani zajrzeć do niego. [5] »I jeden ze starszych mówi do mnie: Nie płacz; oto zwyciężył lew, który jest z pokolenia Judy, korzeń Dawida, by otworzyć i złamać siedem jego pieczęci. [6] »I zobaczyłem, a oto pośrodku tronu i czterech stworzeń, i pośrodku starszych stoi Baranek, jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga, posłanymi na całą ziemię. [7] »I przyszedł, i wziął zwój z prawej ręki siedzącego na tronie. [8] »I gdy wziął zwój, czworo stworzeń i dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem, a każdy z nich miał cytrę i złotą czaszę pełną kadzidła, którymi są modlitwy świętych. [9] »I śpiewają nową pieśń, mówiąc: Godny jesteś wziąć zwój i otworzyć jego pieczęć; bo byłeś zabity, i odkupiłeś nas Bogu swoją krwią z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, [10] »I uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu, i królować będziemy na ziemi. [11] »I widziałem, i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i stworzeń, i starszych; a ich liczba była miriady miriad i tysiące tysięcy, [12] »Mówiących potężnym głosem: Godny jest ten Baranek, który został zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. [13] »A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem jak mówiło: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków. [14] »I cztery stworzenia mówiły: Amen. I dwudziestu czterech starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. 
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl