Teksty » Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę » Ewangelia Łukasza » Rozdział 2
«  Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, aby spisano mieszkańców całego państwa. [2] »Pierwszego tego spisu dokonano za Kwirynjusza, namiestnika Syrji. [3] »Poszli więc wszyscy, aby się zapisać, każdy do swego miasta ojczystego. [4] »To też i Józef wyruszył z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego Betlehem, [5] »aby się zgłosić do zapisu wraz z Marją, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną. Albowiem pochodził z rodu i pokolenia Dawida. [6] »Gdy tam przebywali, nadeszła dla niej godzina porodzenia. [7] »I porodziła syna swojego pierworodnego, uwinęła go w pieluszki i położyła w żłobie; ponieważ nie było dla nich innego miejsca w gospodzie. [8] »Przebywali w tejże okolicy pasterze, którzy nocą pod gołem niebem strzegli swej trzody. [9] »Nagle stanął przed nimi anioł Pański, a jasność Boża zewsząd ich oświeciła. Dlatego przerazili się mocno. [10] »Anioł zaś rzekł do nich: „Nie bójcie się! bo oto opowiadam wam wielką radość, która spotka naród cały: [11] »Narodził się wam dziś w mieście Dawidowem Zbawiciel, Chrystus Pan. [12] »A to niechaj wam będzie znakiem, po którym go poznacie: znajdziecie niemowlątko, uwinięte w pieluszki i położone w żłobie”. [13] »W tejże chwili zebrały się wokół anioła liczne zastępy niebieskie, które śpiewały na cześć Boga: [14] »„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, Bogu miłym. [15] »A gdy odeszli od nich aniołowie do nieba, pasterze powiedzieli jeden do drugiego: „Pójdźmy do Betlehem, a oglądajmy tam, co nam Pan zapowiedział”. [16] »I poszli prędko i znaleźli tam Marję i Józefa i niemowlątko, położone w żłobie. [17] »Ujrzawszy je, rozpowiadali, co im było powiedziane o tem dzieciątku. [18] »Wszyscy, którzy to usłyszeli, ze zdziwieniem przysłuchiwali się opowiadaniom pasterzy. [19] »Marja zaś spamiętała sobie wszystko i zastanawiała się nad tem. [20] »Pasterze wrócili potem, wysławiając i chwaląc Boga za wszytko, co słyszeli i widzieli, zupełnie tak, jak im zwiastowano. [21] »Po ośmiu dniach należało obrzezać dzieciątko. Nadano mu imię Jezus, jak to już nakazał anioł, nim się poczęło w żywocie matki. [22] »A gdy nadszedł przepisany przez prawo Mojżeszowe czas ich oczyszczenia, zanieśli dzieciątko do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu, [23] »zgodnie z tem, co napisano w prawie Pańskiem: Każdy chłopiec pierworodny ma być poświęcony Panu, [24] »i chcieli też zgodnie z prawem przynieść ofiarę: parę synogarlic albo dwoje gołąbków. [25] »Żył wówczas w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Żył sprawiedliwie i bogobojnie, oczekując pocieszyciela Izraela. A Duch święty był z nim. [26] »Jemu to Duch święty objawił, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Pomazańca Pańskiego. [27] »I tak przyszedł owego dnia z natchnienia Ducha świętego. A gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus, aby z niem postąpić według przepisów prawa, [28] »wziął je na ręce swoje i Boga wielbiąc mówił: [29] »„Teraz pozwalasz, Panie, umrzeć w pokoju słudze swojemu, jak to przyrzekłeś. [30] »Gdyż oczy moje oglądały zbawienie, [31] »któreś zgotował wszystkim narodom: [32] »Jako światło na oświecenie pogan i chwałę dla ludu twego izraelskiego”. [33] »Ojciec jego i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. [34] »I błogosławił im Symeon i rzekł do Marji, matki jego: „Oto, dziecię to stanie się powodem upadku i powstania dla wielu z Izraela i będzie hasłem bojowem, które zwalczać będą. [35] »I duszę twą przeszyje miecz. Wtenczas także na jaw wyjdą prawdziwe myśli wielu serc”. [36] »Była tam także prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Aser. Sędziwych doczekała się lat; po panieństwie swojem żyła z mężem siedm lat; [37] »potem, była wdową i liczyła wówczas już blisko ośmdziesiąt cztery lata. Nie opuszczała prawie świątyni, służyła Bogu poszcząc i modląc się we dnie i w nocy. [38] »Przybyła właśnie w tejże godzinie, zaczęła wysławiać Boga i opowiadać o dziecięciu tem wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. [39] »Gdy wykonali wszystko według Prawa Pańskiego, powrócili do Galilei, do miasta swego Nazaret. [40] »A dziecię wzrastało, nabierało sił i napełniało się mądrością; a troskliwe oko Boga czuwało nad niem. [41] »Co rok na Wielkanoc rodzice Jezusa udawali się do Jerozolimy. [42] »Także wtedy, gdy już miał dwanaście lat, poszli podług zwyczaju do Jerozolimy. [43] »A po skończonych świętach wybrali się w drogę powrotną. Dziecię Jezus zaś pozostało w Jerozolimie. Uszło to wszakże uwagi rodziców jego. [44] »Przypuszczając, że był w towarzystwie pielgrzymów, uszli dzień drogi. I wówczas dopiero szukali go pomiędzy krewnymi i znajomymi. [45] »Nie znalazłszy go, powrócili do Jerozolimy, aby go odszukać. [46] »Dopiero po trzech dniach znaleźli go w świątyni: siedział wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i stawiał pytania. [47] »Wszyscy zaś, którzy go słuchali, dziwili się jego wiedzy i odpowiedziom. [48] »Gdy rodzice go dostrzegli, zdziwili się niemało, i rzekła do niego matka jego: „Synu, pocóż nam to uczyniłeś? Oto, ojciec twój i ja srodze zaniepokojeni szukaliśmy cię!”. [49] »A on im odpowiedział: „Czemuście mię szukali? Nie wiedzieliście, że trzeba mi być w domu Ojca mego?”. [50] »Oni zaś nie zrozumieli, co im przez te słowa chciał powiedzieć. [51] »Potem udał się z nimi z powrotem do domu i przybył do Nazaretu i był im poddany. Matka jego zachowała wszystkie te zdarzenia wiernie w pamięci. [52] »Jezus zaś postępował coraz więcej w mądrości i latach, w łasce u Boga, a wziętości u ludzi. 
«  Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Św. Łukasz opowiada Radosną NowinęOpis prezentowanego tekstu: Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę! Ewangelia według Św. Łukasza dla ludu. Tłumaczył X. Dr. Kazimierz Bieszk. Pelplin Nakładem i czcionkami drukarni i księgarni "Pielgrzyma" Sp. z. o. odp. 1931. 103 s. : il. ; 20 cm. Opracowanie tekstu i modułu BibliePolskie.pl na postawie skanów Polona.pl