Teksty » Sołoweyczyk - Ewangelia Mateusza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 2
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy się tedy narodził Jezus w Betlehem Juda, we dni Heroda króla: oto Mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy. [2] »Mówiąc: Gdzie jest który się narodził król Żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego na Wschód słońca, i przyjechaliśmy pokłonić się jemu. [3] »A usłyszawszy król Herod, zatrwożył się, i wszystka Jerozolima. [4] »I zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i doktory ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić. [5] »A oni mu rzekli: w Betlehem Judzkiem: Bo tak jest napisano przez proroka. [6] »I ty Betlehem ziemio Judzka z żadnej miary nie jesteś najpodlejsze między książęty Judzkiemi: albowiem z ciebie wynijdzie wódz, któryby rządził lud swój Izraelski. [7] »Tedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie się wywiadywał od nich czasu gwiazdy, która się im ukazała. [8] »I posławszy je do Betlehem, rzekł: Idźcie a wywiadujcie się pilno o dzieciątku: a gdy znajdziecie oznajmicie mi, abym i ja przyjechawszy pokłonił się jemu. [9] »Którzy wysłuchawszy króla, odjechali. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschód słońca, szła przed nimi, aż przyszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko. [10] »A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. [11] »I wszedłszy w dom, naleźli dziecię z Maryą matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu: a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. [12] »A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili się do krainy swojej. [13] »Którzy gdy odjechali, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań a weźmiej dziecię, i matkę jego, a uciecz do Egiptu, i bądź tam, aż ci powiem. Albowiem będzie Herod szukał dziecięcia, aby je zatracił. [14] »Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy: i uszedł do Egiptu. [15] »I był tam aż do śmierci Herodowej: aby się spełniło co powiedziano jest od Pana przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mojego. [16] »Tedy Heród widząc, że był omylonym od Mędrców, rozgniewał się bardzo: posławszy pobił wszystkie dzieci, które były w Betlehem, i po wszystkich granicach jego, odedwu lat i niżej, według czasu, którego się wypytał od Mędrców. [17] »Tedy się wypełniło, co jest rzeczono przez Jeremiasza proroka mówiącego: [18] »Głos jest słyszan w Ramie, płacz i krzyk wielki: Rachel płacząca synów swoich, i nie chciała dać się pocieszyć, iż ich nie masz. [19] »A gdy Herod umarł, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie. [20] »Mówiąc: Wstań, a weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemi Izraelskiej. Albowiem pomarli, którzy duszy dziecięcej szukali. [21] »Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej. [22] »A usłyszawszy, iż Archelaus królował w Żydowskiej ziemi miasto Heroda ojca swego, bał się tam iść: a napomniony we śnie, ustąpił w strony Galilejskie. [23] »A przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret: aby się wypełniło, co rzeczono jest przez proroki: iż Nazarejskim będzie nazwany. 
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie pdf z Talmud.plOpis prezentowanego tekstu: Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s.