Teksty » Sołoweyczyk - Ewangelia Mateusza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 28
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w wieczór sobotni, który zaświta na dzień pierwszy soboty, przyszła Marya Magdalena, i druga Marya oglądać grób. [2] »A oto się stało wielkie drżenie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, i przystąpiwszy odwalił kamień i siedział na nim. [3] »A było wejrzenie jego jako błyskawica: a odzienie jego jako śnieg. [4] »A od bojaźni jego stróże przestraszeni są, i stali się jakoby umarli. [5] »A odpowiadając Anioł rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy. Boć wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie. [6] »Nie maszci go tu, albowiem powstał, jako powiedział. Przystąpcie, a oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan. [7] »A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, iż powstał z martwych; a oto uprzedza was do Galileiey, tam go ujżycie: otomci wam powiedział. [8] »A wyszedłszy prędko od grobu z bojaźnią i z radością wielką, bieżały opowiedzieć uczniom jego. [9] »A oto Jezus potkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A oni przystąpiwszy obłapiły nogi jego, i pokłon mu uczyniły. [10] »Tedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się, idźcie, a oznajmijcie braci mojej, aby poszli do Galileiey, tam mię ujrzą. [11] »A gdy one szły, oto niektórzy z stróżów przyszli do miasta, i oznajmili Arcykapłanom wszystko co się stało. [12] »A zebrawszy się z starszymi, i naradziwszy się, wiele pieniędzy dali żołnierzom. [13] »Mówiąc: Powiadajcie, iż uczniowie jego nocą przyszedłszy, ukradli go, gdyśmy spali. [14] »A jeśli się do starosty doniesie, my go namówiemy, a bezpiecznymi was uczyniemy. [15] »A oni wziąwszy pieniądze, uczynili jako je nauczono. A rozniosła się ta powieść między żydy, aż do dnia tego. [16] »Lecz jedenaście uczniów szli do Galileiey na górę, gdzie im postanowił Jezus. [17] »A ujżrzawszy go, pokłon mu uczynili; a niektórzy wątpili. [18] »A przystąpiwszy Jezus, mówił im rzekąc: (28:19) Dana mi jest wszystka władza na niebie i na ziemi. [19] »(28:20) Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody: chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. [20] »(28:21) Nauczając je chować wszystko, com wam przykazał. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. 
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28  


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie pdf z Talmud.plOpis prezentowanego tekstu: Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s.