Teksty » Sołoweyczyk - Ewangelia Mateusza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 3
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w te dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy Żydowskiej ziemi. [2] »I mówiąc: Czyńcie pokutę: albowiem przybliżyło się Królestwo niebieskie. [3] »Bowiem ten jest, który opowiedziany jest przez Izajasza proroka mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską: proste czyńcie scieszki jego. [4] »A ten Jan miał odzienie z sierci wielbłądowej, i pas skórzany około biódr swoich: pokarmem jego były szarańcze i miód leśny. [5] »Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Żydowska ziemia i wszystek kraj około Jordanu. [6] »I byli chrzczeni w Jordanie od niego, spowiadając się grzechów swoich. [7] »A gdy widział wielu z Faryzeuszów i Saduceuszów przychodzących do chrztu, mówił im: Rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, abyście uciekali od przyszłego gniewu? [8] »Czyńcie tedy owoc godny pokuty. [9] »A nie chciejcie mówić sami w sobie, Ojca mamy Abrahama. Albowiem wam powiadam, iż mocen jest Bóg z kamienia tego wzbudzić syny Abrahama. [10] »Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Przeto wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [11] »Jać was chrzczę wodą ku pokucie: ale który przyjdzie po mnie, mocniejszy jest niż ja: któregom trzewików nie jest godzien nosić, tenci was ochrzci Duchem św. i ogniem. [12] »Którego łopata w ręku jego, a wyczyści bojowisko swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym. [13] »Tedy Jezus przyszedł do Galilei do Jordanu do Jana, aby był ochrzczon od niego. [14] »A Jan mu nie dopuszczał, mówiąc: Ja mam być ochrzczon od ciebie, a ty idziesz do mnie? [15] »A Jezus odpowiadając rzekł mu: Zaniechaj teraz. Albowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. I tak go dopuścił. [16] »A gdy był Jezus ochrzczony, wnet wystąpił z wody. A oto się otworzyły jemu niebiosa: widział Ducha Bożego zstępującego jako gołębicę i przychodzącego nań. [17] »A oto głos z nieba mówiący: Ten jest syn mój miły, w którym upodobałem sobie. 
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie pdf z Talmud.plOpis prezentowanego tekstu: Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s.