Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 16
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przystąpili do Niego Faryzeusze i Saduceusze, kusząc Go, i prosili Go, aby im znak z nieba okazał. [2] »A On odpowiadając, rzekł im: Gdy bywa wieczór, mówicie: pogoda będzie, bo się niebo czerwieni. [3] »A rano: dziś niepogoda, albowiem czerwieni się smutne niebo. Oblicze tedy nieba rozsądzić umiecie, a znamion czasów poznać nie możecie? [4] »Rodzaj zły i cudzołożny znaku szuka, ale znak nie będzie mu dany, jedno znak Jonasza proroka. I opuściwszy ich odszedł. [5] »A gdy się przeprawili uczniowie Jego za morze, zapomnieli wziąć chleba. [6] »Rzekł im Jezus: Patrzcie pilnie, a strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów. [7] »A oni myśleli, sami w sobie mówiąc: Żeśmy nie wzięli chleba. [8] »A wiedząc Jezus, rzekł: Co myślicie między sobą, małej wiary, że chlebów nie macie? [9] »Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie o pięciu chlebach na pięć tysięcy ludzi, i wieleście koszów wzięli? [10] »Ani też o siedmiu chlebach na cztery tysiące ludzi, i wieleście koszów wzięli? [11] »Czemu nie rozumiecie, żem wam nie o chlebie mówił: strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów? [12] »Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki Faryzeuszów i Saduceuszów. [13] »A przyszedł Jezus w strony Cezarei Filipowej, i pytał uczniów Swoich, mówiąc: Za kogo mają ludzie Syna Człowieczego? [14] »A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, a drudzy za Eliasza, a insi za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. [15] »Rzekł im Jezus: A wy za kogo Mnie macie? [16] »A odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. [17] »A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jana, bo ciało i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec Mój, Który jest w Niebiesiech. [18] »I Ja tobie powiadam, żeś ty jest Piotr, i na tej Opoce zbuduję Kościół Mój, i bramy piekielne nie przemogą przeciwko Niej. [19] »I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w Niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w Niebie. [20] »Wtedy przykazał uczniom Swoim, aby nikomu nie powiadali, że On jest Jezusem Chrystusem. [21] »Odtąd też począł Jezus okazywać uczniom Swoim, że potrzeba jest, aby szedł do Jeruzalem i wiele cierpiał od starszych i od nauczycieli Zakonnych i od książąt kapłańskich, i był zabitym, i trzeciego dnia zmartwychwstał. [22] »I wziąwszy Go Piotr na stronę począł Go strofować, mówiąc: Niech to daleko będzie od Ciebie, Panie, niech nie przyjdzie to na Ciebie. [23] »A On obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź ode Mnie, szatanie: jesteś mi zgorszeniem, że nie rozumiesz tego co jest Boże, ale co jest ludzkie. [24] »Wtedy Jezus rzekł uczniom Swoim: Jeśli kto chce za Mną iść, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje Mnie. [25] »Bo ktoby chciał zachować duszę swoją, straci ją; a ktoby stracił duszę swoją dla Mnie, znajdzie ją. [26] »Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo coby mógł dać człowiek wzamian za duszę swoją? [27] »Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca Swego z Aniołami Swoimi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. [28] »Zaprawdę, powiadam wam: Są niektórzy z tych co tu stoją, którzy nie skosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie Swojem. 
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.