Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 21
«  Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21 Ewangelia Mateusza 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy się przybliżali do Jeruzalem i przyszli do Bethfage u góry Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, [2] »mówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest naprzeciwko was i natychmiast znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią. Odwiążcie i przywiedźcie Mi. [3] »A jeśliby wam kto co rzekł, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. [4] »A to wszystko się stało, aby się wypełniło co jest powiedziane przez proroka mówiącego: [5] »Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Król twój idzie dla ciebie cichy, siedzący na oślicy i na oślęciu, synu podjarzemnej. [6] »Poszedłszy tedy uczniowie, uczynili jako im rozkazał Jezus, [7] »i przywiedli oślicę i oślę, i włożyli na nie odzienia swoje, i Jego wsadzili na nie. [8] »A rzesza bardzo wielka słali szaty swoje na drodze, a drudzy obcinali gałązki z drzew i na drodze słali; [9] »a rzesze, które poprzedzały i które pozad szły, wolały mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony Który idzie w Imię Pańskie, hosanna na wysokościach. [10] »A gdy wstąpił do Jeruzalem, wzruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest? [11] »A lud mówił: To jest Jezus, Prorok z Nazareth Galilejskiego. [12] »I wszedł Jezus do Kościoła Bożego i wyrzuca wszystkich sprzedających i kupujących w Kościele; i stoły bankierów i stolice sprzedających gołębie poprzewracał, [13] »i rzekł im: Napisane jest: Dom Mój domem modlitwy nazwany będzie, a wyście go uczynili jaskinią zbójców. [14] »I przystąpili do Niego ślepi i chromi w Kościele, i uzdrowił ich. [15] »A widząc książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni cuda, które czynił, i dzieci wołające w Kościele i mówiące: Hosanna Synowi Dawidowemu, – rozgniewali się [16] »i rzekli Mu: Słyszysz, co te mówią? A Jezus rzekł im: I owszem. Nie czytaliście nigdy, że z ust niemowlątek i ssących doskonałą uczyniłeś chwałę? [17] »I opuściwszy ich, wyszedł precz z miasta do Bethanii i tam został. [18] »A rano wracając do miasta, łaknął. [19] »I ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego i nie znalazł nic na niem, jedno same liście, i rzekł mu: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschła zaraz figa. [20] »A ujrzawszy to uczniowie dziwili się, mówiąc: Jakim sposobem natychmiast uschła? [21] »A odpowiadając Jezus, rzekł im: Zaprawdę, powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpilibyście, to nietylko z drzewem figowem to uczynicie, ale też gdybyście tej górze rzekli: podnieś się i rzuć się w morze, – stanie się. [22] »I wszystko o cokolwiekbyście prosili w modlitwie wierząc, to otrzymacie. [23] »A gdy przyszedł do Kościoła, przystąpili do Niego, gdy nauczał, książęta kapłańscy i starsi ludu, mówiąc: Jaką władzą to czynisz i kto ci dał tę władzę? [24] »A odpowiadając Jezus, rzekł im: Spytam i Ja was o jedno słowo, które jeśli Mi powiecie, to i Ja wam powiem, jaką władzą to czynię. [25] »Chrzest Janów skąd był: z Nieba czy z ludzi? A oni rozważali między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy: z Nieba, to rzecze nam: Czemużeście tedy nie uwierzyli mu? [26] »A jeśli powiemy: z ludzi, – boimy się rzeszy. Wszyscy bowiem mieli Jana za proroka. [27] »I odpowiadając Jezusowi, rzekli: Nie wiemy. Rzekł im też i On: Ani też i Ja wam nie powiem, jaką władzą to czynię. [28] »A co się wam zdaje (o tem): Niektóry człowiek miał dwóch synów, i przystąpiwszy do pierwszego, rzekł: Synu, idź dzisiaj i rób w winnicy mojej. [29] »A on odpowiadając, rzekł: Nie chcę. Ale potem żalem wzruszony, poszedł. [30] »I przystąpiwszy do drugiego, rzekł podobnie. A on odpowiadając, rzekł: Idę, Panie. A nie poszedł. [31] »Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską? Rzekli Mu: Pierwszy. Rzekł im Jezus: Zaprawdę, powiadam wam, że celnicy i wszetecznice uprzedzą was do Królestwa Bożego. [32] »Albowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości, i nie uwierzyliście mu; a celnicy i wszetecznice uwierzyli mu; a wy widząc to, nawet i potem nie mieliście żalu, abyście mu uwierzyli. [33] »Drugiej przypowieści słuchajcie: Był człowiek gospodarz, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził, i wykopał w niej prasę, i zbudował wieżę, i najął ją winogrodnikom, i odjechał daleko. [34] »A gdy się przybliżył czas owoców, posłał sług swoich do winogrodników, aby odebrali owoce jego. [35] »A winogrodnicy pojmawszy sług jego, jednego pobili, drugiego zabili, a innego ukamienowali. [36] »Znowu posłał inszych sług więcej niźli wpierw, i tak samo im uczynili. [37] »A naostatek posłał do nich syna swego, mówiąc: Uszanują syna mojego. [38] »Ale winogrodnicy ujrzawszy syna, mówili między sobą: Ten jest dziedzic, pójdźcie zabijmy go i będziemy mieć dziedzictwo jego. [39] »I pojmawszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. [40] »Gdy tedy przyjdzie pan winnicy, co uczyni onym winogrodnikom? [41] »Rzekli mu: Złoczyńców tych złą śmiercią potraci, a winnicę swą wynajmie inszym winogrodnikom, którzyby mu oddawali owoc w czasach swoich. [42] »Rzekł im Jezus: Nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się głową węgła? Od Pana się to stało i dziwne jest w oczach naszych? [43] »Przeto powiadam wam, że będzie odjęte od was Królestwo Boże i będzie dane narodowi czyniącemu owoc jego. [44] »A kto upadnie na ten Kamień, będzie skruszony; a na kogoby On upadł, tego zetrze. [45] »A usłyszawszy książęta kapłańscy i Faryzeusze przypowieści Jego, poznali, że o nich mówił. [46] »A szukając (sposobności, aby) Go pojmać, bali się rzesz, ponieważ Go za proroka miały. 
«  Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21 Ewangelia Mateusza 22  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.