Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 23
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Jezus mówił do rzeszy i do uczniów Swoich, rzekąc: [2] »Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczyciele Zakonni i Faryzeusze: [3] »wszystko tedy cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie; albowiem mówią, a nie czynią. [4] »Wiążą bowiem brzemiona ciężkie i nieznośne, i kładą na ramiona ludzkie, a palcem swym nie chcą się ich ruszyć. [5] »A wszystkie sprawy swe czynią, aby byli widziani od ludzi; albowiem rozszerzają schronienia swoje i większe czynią chwasty (szat swoich). [6] »I miłują pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze stolice w bożnicach, [7] »i pozdrawiania na rynku, i być zwanymi od ludzi Rabbi. [8] »Ale wy nie nazywajcie się Rabbi, albowiem jeden jest Nauczyciel wasz, a wy wszyscy jesteście bracia. [9] »I ojca nie nazywajcie sobie na ziemi, albowiem jeden jest Ojciec wasz, Który jest w Niebiesiech. [10] »Ani się nie nazywajcie nauczycielami, albowiem jeden jest Nauczyciel wasz Chrystus. [11] »Kto jest większy między wami, niech będzie sługą waszym. [12] »A ktoby się wywyższał, będzie uniżony; a ktoby się uniżał, będzie wywyższony. [13] »A biada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, za to, że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi: albowiem i sami nie wchodzicie i wchodzącym nie dopuszczacie wnijść. [14] »Biada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, że wyjadacie domy wdów, czyniąc długie modlitwy: dlatego większy sąd odniesiecie. [15] »Biada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze i suchą, abyście uczynili jednego nowowiercę; a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwakroć więcej niż wy (sami jesteście). [16] »Biada, wam wodzowie ślepi, którzy mówicie: Jeśliby kto przysiągł na Kościół, nic to; ale ktoby przysiągł na złoto kościelne, ten obowiązany jest. [17] »Głupi i ślepi: albowiem co większe jest: złoto czy Kościół, który poświęca złoto? A także, (mówicie): Ktoby przysiągł na ołtarz, nic to; [18] »ale ktoby przysiągł na dar, który jest na nim, ten obowiązany jest. [19] »Głupi i ślepi, cóż bowiem jest większe: dar czy ołtarz, który poświęca dar? [20] »Kto tedy przysięga na ołtarz, ten przysięga na niego i na wszystko co na nim jest; [21] »i ktoby przysięgał na Kościół, ten przysięga na niego i na Tego, Który w nim mieszka. [22] »I kto przysięga na Niebo, przysięga na stolicę Bożą i na Tego, Który na niej siedzi. [23] »Biada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, i z anyżu, i z kminu, a opuściliście to co jest ważniejszego w Zakonie: sąd i miłosierdzie i wiarę. To trzeba było czynić i tamtego nie opuszczać. [24] »Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie. [25] »Biada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie, co jest zewnątrz misy i kubka, a wewnątrz pełni jesteście zdzierstwa i nieczystości. [26] »Faryzeuszu ślepy, oczyść pierwej to co jest wewnątrz kubka i misy, aby to co zewnątrz jest, czystem się stało. [27] »Biada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, że jesteście podobni grobom pobielanym, które zwierzchu zdają się ludziom piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiego plugastwa. [28] »Także i wy zwierzchu wprawdzie zdajecie się ludziom sprawiedliwymi, ale wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. [29] »Biada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, którzy budujecie groby proroków i zdobicie pomniki sprawiedliwych, [30] »i mówicie: Gdybyśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy towarzyszami ich w (wylaniu) krwi proroków. [31] »A tak sami przeciwko sobie świadczycie, że jesteście synami tych, którzy proroków pozabijali. [32] »I wy też dopełnicie miary ojców waszych. [33] »Wężowie, rodzaju jaszczurczy, jakoż ucieczecie przed sądem piekła? [34] »Dlatego: oto Ja posyłam do was proroków i mędrców i nauczycieli Zakonnych: i jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a drugich ubiczujecie w bożnicach waszych i będziecie prześladować od miasta do miasta, [35] »aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, która jest rozlana na ziemi, od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zacharyasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili między Kościołem a Ołtarzem. [36] »Zaprawdę, powiadam wam, przyjdzie to wszystko na ten naród. [37] »Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani: ilekroć chciałem zgromadzić synów twoich, jako kokosz kurczęta swoje pod skrzydła zgromadza, a nie chciałoś. [38] »Oto wam zostanie dom wasz pusty. [39] »Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mię odtąd, aż rzeczecie: Błogosławiony, Który idzie w Imię Pańskie. 
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.