Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 24
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wyszedłszy Jezus z Kościoła, szedł. I przystąpili uczniowie Jego, aby Mu ukazali budowania Kościelne. [2] »A On odpowiadając, rzekł im: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, któryby nie był zepsowany. [3] »A gdy On siedział na górze Oliwnej przystąpili do Niego na osobności uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to będzie i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata? [4] »A odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. [5] »Albowiem wielu ich przyjdzie w Imię Moje, mówiąc: Jam jest Chrystus, – i wielu ich zwiodą. [6] »Usłyszycie bowiem o wojnach i wieści wojenne. Patrzcie, abyście się nie trwożyli, bo się to musi stać, ale jeszcze nie jest koniec. [7] »Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będą mory i głody i drżenia ziemi po miejscach. [8] »Ale to wszystko są początki boleści (rodzenia). [9] »Wtedy też podadzą was na ucisk i będą was zabijać: i będziecie nienawidzeni od wszystkich narodów dla Imienia Mojego. [10] »I wtedy wielu się ich zgorszy, i jeden drugiego będą wydawać, i jeden drugiego będą nienawidzieć. [11] »I wielu fałszywych proroków powstanie i wielu zwiodą. [12] »A ponieważ się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu; [13] »a kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. [14] »I będzie przepowiadaną ta Ewangelia Królestwa po wszystkiej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy przyjdzie koniec. [15] »Gdy tedy ujrzycie brzydkość spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętem, kto czyta, niech rozumie: [16] »wtedy ci którzy są w Judei, niech uciekają na góry; [17] »a kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego; [18] »a kto na roli, niech się nie wraca brać sukni swojej. [19] »A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. [20] »A proście, aby uciekanie wasze nie było w zimie albo w szabat. [21] »Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. [22] »I gdyby nie były skrócone one dni, żadne ciało nie byłoby zachowane; ale ze względu na wybranych, będą skrócone one dni. [23] »Wtedy jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. [24] »Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki wielkie i cuda, tak żeby w błąd zawiedzeni byli (jeśli może być) i wybrani. [25] »Otom wam przepowiedział. [26] »Jeśliby tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, – nie wychodźcie; oto w tajemnych gmachach, – nie wierzcie. [27] »Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. [28] »Gdziebykolwiek było ciało, tam się i orły zgromadzą. [29] »A natychmiast po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, i gwiazdy będą padać z nieba, i moce niebieskie poruszone będą. [30] »I wtedy ukaże się znak Syna Człowieczego na niebie; i wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi; I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem. [31] »I pośle Aniołów Swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych Jego ze czterech wiatrów, od krańców niebios aż do krańców ich. [32] »A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego odmładza się i liście puszczają, wiecie że blizko jest lato. [33] »Tak też i wy: gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie że blizko jest we drzwiach. [34] »Zaprawdę, powiadam wam, że nie przeminie ten rodzaj, aż się to wszystko stanie: [35] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą. [36] »Lecz o onym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie Niebiescy, jedno Sam Ojciec. [37] »A jako za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. [38] »Albowiem jako we dni przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia; [39] »i nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, – tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. [40] »Wtedy będą dwaj na roli: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony; [41] »dwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwaj będą na jednem łożu: jednego wezmą, a drugiego zostawią. [42] »Czuwajcież tedy, albowiem nie wiecie, której godziny wasz Pan przyjdzie. [43] »A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziej ma przyjść, czuwałby z pewnością i nie dopuściłby podkopać domu swego. [44] »Przetoż i wy bądźcie gotowi: bo której godziny nie wiecie, w tej Syn Człowieczy przyjdzie. [45] »Któż, mniemacie, jest sługą wiernym i roztropnym, którego postanowił Pan jego nad rodziną Swoją, aby im dał pokarm na czas. [46] »Błogosławiony ten sługa, którego, gdy przyjdzie Pan jego, znajdzie tak czyniącego. [47] »Zaprawdę, powiadam wam, że go postanowi nad wszystkiemi dobrami Swemi. [48] »A jeśliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Długo Pan mój przyjść omieszkuje, [49] »– i począłby bić towarzyszów swoich i jadłby i pił z pijanicami: [50] »przyjdzie Pan sługi onego w dzień, którego się nie spodziewa, i w godzinę, której nie wie, [51] »i rozdzieli go i część jego postanowi z obłudnikami: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.