Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 28
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w wieczór Sobotni, który świta na dzień pierwszy Szabatu, przyszła Marya Magdalena i druga Marya oglądać grób. [2] »I oto stało się wielkie drżenie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, i przystąpiwszy odwalił kamień i siedział na nim. [3] »A było wejrzenie jego jako błyskawica, a odzienie jego jako śnieg. [4] »A od bojaźni Jego stróże zostali przestraszeni i stali się jakoby umarli. [5] »A odpowiadając Anioł, rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy, bo wiem, że Jezusa, który ukrzyżowany został szukacie: [6] »niemasz Go tu, albowiem powstał, jako powiedział. Chodźcie i oglądajcie miejsce, gdzie był położony Pan, [7] »i prędko idąc, powiedzcie uczniom Jego, że powstał i oto uprzedza was do Galilei, tam Go ujrzycie: otom wam przepowiedział. [8] »I wyszły prędko z grobu, z bojaźnią i z radością wielką biegnąc, aby opowiedziały uczniom Jego. [9] »A oto Jezus spotkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one przystąpiły i ujęły nogi Jego i upadłszy, uczyniły Mu pokłon. [10] »Wtedy rzekł im Jezus: Nie bójcie się: idźcie, oznajmijcie braci Mojej, aby poszli do Galilei: tam Mię ujrzą. [11] »A gdy one odeszły, oto niektórzy ze stróżów przyszli do miasta i oznajmili książętom kapłańskim wszystko, co się stało. [12] »I oni zebrawszy się ze starszymi i naradziwszy się, dali żołnierzom wiele pieniędzy, [13] »mówiąc: Powiadajcie, że uczniowie jego przyszli w nocy i wykradli go, kiedy myśmy spali. [14] »A jeśli się to do starosty doniesie, my go namówimy i bezpiecznymi was uczynimy. [15] »Oni tedy wziąwszy pieniądze, uczynili jako ich nauczono. I rozniosło się to słowo u Żydów aż do dnia dzisiejszego. [16] »Ale jedenastu uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był postanowił Jezus, [17] »i ujrzawszy Go, upadłszy uczynili Mu pokłon: a niektórzy wątpili. [18] »I przystąpiwszy Jezus, mówił im rzekąc: Dana Mi jest wszystka władza na Niebie i na ziemi: [19] »idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, [20] »nauczając je chować wszystko, comkolwiek wam przykazał: a oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. 
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.