Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 3
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy Judzkiej; [2] »i mówiąc: Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. [3] »Jest on bowiem tym, o którym powiedział Izaijasz prorok, mówiąc: Głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Pańską, prostemi czyńcie ścieżki Jego. [4] »A ten Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany na biodrach swoich, a pokarmem jego była szarańcza i miód leśny. [5] »Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i wszystka Judea i wszystka kraina Jordanowi przyległa. [6] »I byli chrzczeni od niego w Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich. [7] »A widząc wielu z Faryzeuszów i Saduceuszów przychodzących do chrztu jego, mówił do nich: Rodzaju jaszczurczy, któż wam wykazał, żebyście uciekali od przyszłego gniewu? [8] »Czyńcież tedy owoc godny pokuty. [9] »A nie chciejcie mówić sami w sobie: Ojca mamy Abrahama. Albowiem, powiadam wam, że mocen jest Bóg oto z tych kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. [10] »Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Przeto wszelkie drzewo, które nie czyni owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [11] »Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale Ten, Który ma przyjść po mnie, mocniejszy jest niźli ja; Jemu ja nie jestem godzien i obuwia nosić. On to będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. [12] »W ręku jego jest wiejadło Jego, i przeczyści bojowisko Swoje, i zgromadzi pszenicę Swą do gumna Swojego, a plewy spali ogniem nieugaszonym. [13] »Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego. [14] »Ale Jan nie dopuszczał Mu mówiąc: Ja mam być ochrzczony od Ciebie, a Ty idziesz do mnie? [15] »A Jezus odpowiadając rzekł mu: Dozwól teraz, albowiem tak nam przystoi wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Go dopuścił. [16] »A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wystąpił z wody; i oto otworzyły się Mu niebiosa, i widział (Jan) Ducha Bożego, zstępującego jako gołębicę i przychodzącego na Niego; [17] »i oto głos z nieba mówiący: Ten jest Syn Mój miły, w Którym upodobałem Sobie. 
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.