Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 5
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę. I gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego. [2] »I otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc: [3] »Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. [4] »(5:5) Błogosławieni, którzy płaczą albowiem oni będą pocieszeni. [5] »(5:4) Błogosławieni cisi, abowiem oni posiądą ziemię. [6] »Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. [7] »Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. [8] »Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. [9] »Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni Synami Bożymi będą nazwani. [10] »Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. [11] »Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc ze względu na Mnie: [12] »radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w Niebiesiech. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy przed wami byli. [13] »Wy jesteście sól ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czem będzie solona? Na nic się więcej nie zda, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi. [14] »Wy jesteście światłość świata. Nie może się ukryć miasto na górze osadzone. [15] »Ani nie zapalają, świecy i nie stawiają jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w Domu. [16] »Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki wasze i chwalili Ojca waszego, Który jest w Niebiesiech. [17] »Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać Zakon albo Proroków. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. [18] »Albowiem zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota albo jedna kreska nie odmieni się w Zakonie, aż się wszystko stanie. [19] »Ktoby tedy rozwiązał jedno z tych najmniejszych przykazań i takby ludzi nauczał, ten będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskiem. Ale ktoby czynił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskiem. [20] »Albowiem powiadam wam, że jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niźli nauczycieli Zakonnych i Faryzeuszów, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. [21] »Słyszeliście, że powiedziane jest starym: Nie będziesz zabijał, a ktoby zabił, będzie godzien sądu. [22] »A Ja wam powiadam, że każdy kto się gniewa na brata swego, będzie godzien sądu. A ktoby rzekł bratu swemu: raka, będzie godzien rady. A ktoby mu rzekł: głupcze, będzie godzien ognia piekielnego. [23] »Jeśli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, i tam wspomnisz, że brat twój ma nieco przeciw tobie, [24] »zostaw tam dar twój przed ołtarzem, i wróć się, i przejednaj sobie wpierw brata twego, a potem przyszedłszy ofiarujesz dar twój. [25] »Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, póki jesteś z nim w drodze, żeby cię snać twój przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia żeby cię nie podał słudze, i żebyś nie był wrzucony do ciemnicy. [26] »Zaprawdę powiadam ci, że nie wynijdziesz stamtąd póki się nie wypłacisz do najmniejszego pieniążka. [27] »Słyszeliście, że powiedziano starym: Nie będziesz cudzołożył. [28] »A Ja wam powiadam, że wszelki kto patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją zcudzołożył w sercu swojem. [29] »Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i zarzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, ażeby zginął jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało być wrzucone do piekła. [30] »Także jeśli cię gorszy prawa twoja ręka, odetnij ją i zarzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, ażeby zginął jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało iść do piekła. [31] »Powiedziano też: Ktokolwiek opuści żonę swą, niech jej da list rozwodny. [32] »A Ja wam powiadam, że wszelki ktoby opuścił żonę swoją, wyjąwszy przyczyny porubstwa, czyni że cudzołoży ona; i ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży. [33] »Jeszcze też słyszeliście, że powiedziane jest starym: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale oddasz Panu przysięgi twoje. [34] »A Ja wam powiadam, żebyście zgoła nie przysięgali ani na niebo, ponieważ jest stolicą Boga; [35] »ani na ziemię, ponieważ jest podnóżkiem nóg Jego; ani na Jeruzalem, albowiem jest miastem Wielkiego Króla; [36] »ani też na głowę twoją będziesz przysięgał, albowiem nie możesz uczynić ani jednego włosa twojego białym albo czarnym. [37] »Ale mowa wasza niech będzie: tak, tak; nie, nie. A co nad to więcej jest, od złego jest. [38] »Słyszeliście, że powiedziane jest: Oko za oko, ząb za ząb. [39] »A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli cię kto uderzy w prawy twój policzek, nadstaw mu i drugiego; [40] »a temu kto się chce z tobą prawować i wziąć ci suknię twoją, puść mu i płaszcz. [41] »A ktoby cię przymuszał, żebyś z nim szedł jedną milę, idź z nim i dwie. [42] »Kto cię o co prosi, daj mu; a kto chce czego pożyczyć od ciebie, nie odwracaj się od niego. [43] »Słyszeliście, że powiedziane jest: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego? [44] »A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za prześladujących i potwarzających was, [45] »abyście byli synami Ojca waszego, Który jest w Niebiesiech, Który czyni, że słońce Jego wschodzi nad dobrymi i nad złymi, i deszcz spuszcza na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. [46] »Albowiem jeśli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, to co za zapłatę mieć będziecie? Izali i jawnogrzesznicy tego nie czynią? [47] »Także jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, to cóż większego czynicie? Izali i poganie tego nie czynią? [48] »Bądźcie wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz Niebieski doskonały jest. 
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.