Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 6
«  Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Strzeżcie się pilnie, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, żebyście byli od nich widziani, bo inaczej nie będziecie mieć zapłaty u Ojca waszego, Który jest w Niebiesiech. [2] »Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy po bożnicach i ulicach, aby byli widziani od ludzi: zaprawdę, powiadam wam, że wzięli już zapłatę swoją. [3] »Ale ty gdy czynisz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, [4] »aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ojciec twój, Który widzi w skrytości, odda tobie jawnie. [5] »A gdy się modlicie, nie bądźcie jako obłudnicy, którzy się radzi w bożnicach i na rogach ulic stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi. Zaprawdę, powiadam wam, wzięli już zapłatę swoją. [6] »Ale ty gdy się modlić będziesz, wnijdź do komory twojej, a zawarłszy drzwi za sobą, módl się Ojcu twojemu w skrytości, a Ojciec twój, Który widzi w skrytości, odda tobie. [7] »A modląc się, nie mówcie wiele, jak to czynią poganie, albowiem mniemają, że dla wielomówstwa swojego będą wysłuchani. [8] »Nie bądźcież tedy im podobni, albowiem Ojciec wasz Niebieski wie, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście Go prosili. [9] »Wy tedy tak się modlić będziecie: Ojcze nasz, Któryś jest w Niebiesiech, Święć się Imię Twoje. [10] »Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. [11] »Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. [12] »I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. [13] »I nie wwódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. [14] »– Albowiem, jeśli odpuścicie ludziom grzechy ich, to i Ojciec wasz Niebieski odpuści wam grzechy wasze. [15] »Ale jeśli wy nie odpuścicie ludziom, to i Ojciec wasz nie odpuści wam grzechów waszych. [16] »A gdy pościcie, nie bądźcie smętni, jako obłudnicy. Albowiem zasępiają oblicza swoje, aby się okazali ludziom poszczącymi. Zaprawdę, powiadani wam, wzięli zapłatę swoją. [17] »Ale ty gdy pościsz, namaść głowę twoją i umyj oblicze twoje, [18] »abyś się nie okazał ludziom, że pościsz, ale Ojcu twojemu, Który jest w skrytości, i Ojciec twój, Który widzi w skrytości, odda tobie. [19] »Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje i gdzie złodzieje podkopują się i kradną. [20] »Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza nie psuje, ani mól nie toczy, ani złodzieje nie podkopują się i nie kradną. [21] »Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje. [22] »Świecą ciała twojego jest oko twoje. A tak jeżeli oko twoje będzie szczere, całe ciało twoje będzie jasne. [23] »Ale jeśliby oko twoje było złośliwe, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światłość, która jest w tobie, jest ciemnością, to same ciemności jak wielkie będą? [24] »Żaden nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował; albo od jednego wszystko wdzięcznie przyjmie, a drugim wzgardzi. Nie możecie zarazem Bogu służyć i mamonie. [25] »Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o duszę waszą, cobyście jedli, ani o dało wasze, czembyście się odziewali. Izali dusza nie jest ważniejsza niż pokarm, i ciało niźli odzienie? [26] »Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz Niebieski żywi je. Izaliście wy nie daleko ważniejsi, niżli one? [27] »I kto z was obmyślając może sobie życia swojego choćby na jeden łokieć przydłużyć? [28] »A o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liljom polnym, jako rosną: nie pracują, ani przędą, [29] »a jednak powiadam wam, że ani Salomon we wszystkiej chwale swojej nie był tak odziany jako jedna z nich. [30] »A jeśliż trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, to jakoż daleko więcej was, małej wiary. [31] »Nie troszczcież się tedy, mówiąc: Co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czem się będziemy przywdziewać; [32] »boć tego wszystkiego poganie pilnie szukają. Wie bowiem Ojciec wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. [33] »Szukajcież tedy najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane. [34] »Nie troszczcież się tedy o jutro, albowiem dzień jutrzejszy sam o, siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień na nędzy swojej. 
«  Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.