Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 7
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni: [2] »albowiem jakim sądem będziecie sądzić, takim i wy będziecie sądzeni; i jaką miarą będziecie mierzyć, taką i wam będzie odmierzone. [3] »Ale czemu widzisz źdźbło w oku brata twojego, a belki w oku swojem nie widzisz? [4] »Albo jako śmiesz rzec bratu twemu: Dopuść, że wyjmę źdźbło z oka twego, gdy oto sam masz belkę w oku swojem? [5] »Obłudniku, wyrzuć wpierw belkę z oka twojego, to wtedy przejrzysz, abyś mógł wyjąć źdźbło z oka brata twojego. [6] »Nie dawajcie tego co święte psom, ani porzucajcie pereł waszych przed wieprze, aby ich snać nie podeptały nogami swojemi, a psy aby obróciwszy się nie rozszarpały was. [7] »Proścież, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone. [8] »Albowiem wszelki kto prosi, otrzymuje; a kto szuka, znajduje; a kołaczącemu będzie otworzone. [9] »Albo któryż z was jest takowy człowiek, którego jeśliby syn jego prosił o chleb, izali mu poda kamień? [10] »Albo jeśliby prosił o rybę, izali mu poda węża? [11] »Jeśliż tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre datki dawać synom waszym, to jakoż daleko więcej Ojciec wasz, Który jest w Niebiesiech, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. [12] »Wszystko tedy, cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie: albowiem to jest Zakon i Prorocy. [13] »Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, i wielu jest, którzy przez nią wchodzą. [14] »Ale jakże jest ciasna brama i wązka droga, która wiedzie do żywota, i mało jest, którzy ją znajdują. [15] »Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczem, a wewnątrz są wilcy drapieżni. [16] »Z owoców ich poznacie ich. Izali zbierają z ciernia winne jagody, albo z ostu figi? [17] »Tak też wszelkie drzewo dobre rodzi owoce dobre, a złe drzewo owoce też złe rodzi. [18] »Nie może drzewo dobre, owoców złych rodzić, ani drzewo złe owoców dobrych rodzić. [19] »Wszelkie drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [20] »A przeto z owoców ich poznacie ich. [21] »Nie każdy, kto mówi: Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale kto czyni wolę Ojca Mojego, Który jest w Niebiesiech, ten wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. [22] »Wielu ich rzecze Mi dnia onego: Panie, Panie, izaliśmy w Imię Twoje nie prorokowali, i w Imię Twoje czartów nie wyganiali, i w Imię Twe wielu cudów nie czynili? [23] »A wtenczas im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode Mnie, którzy nieprawość czynicie. [24] »A przeto wszelki, kto słucha tych słów Moich i czyni je, będzie przypodobany mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce. [25] »I oto spadł wielki deszcz, i przypadły rzeki, i wionęły wiatry i uderzyły na on dom, a nie upadł, ponieważ na opoce był ugruntowany. [26] »A wszelki, kto słucha tych słów Moich, a nie czyni ich, będzie podobny mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku. [27] »I spadł deszcz, i przypadły rzeki, i wionęły wiatry i uderzyły na on dom, i upadł, i był upadek jego wielki. [28] »I stało się, gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się rzesze nad nauką Jego, [29] »albowiem uczył ich jako władzę mający, a nie jako ich nauczyciele Zakonni i Faryzeusze. 
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.