Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Marka » Rozdział 11
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy się przybliżali do Jeruzalem i Bethanii (i byli) u góry Oliwnej, posłał dwóch z uczniów Swoich [2] »i rzekł im: Idźcie do miasteczka, które jest naprzeciwko was i wszedłszy tam, natychmiast znajdziecie oślę przywiązane, na którem jeszcze żaden człowiek nie siedział: odwiążcież je i przywiedźcie Mi: [3] »A jeśliby wam kto rzekł: Co czynicie? – powiedzcie, że go Pan potrzebuje, a natychmiast je puści. [4] »I poszedłszy znaleźli oślę przywiązane przed wrotami, zewnątrz, na rozdrożu, i odwiązali je. [5] »A niektórzy z tych, co tam stali, mówili im: Co czynicie, odwiązując oślę? [6] »A oni im powiedzieli tak, jako im rozkazał Jezus. I puścili je. [7] »I przywiedli oślę do Jezusa i włożyli na nie odzienia swe, i wsiadł na nie. [8] »A wielu ich słali odzienia swe na drodze, a drudzy zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. [9] »A ci, którzy przed Nim szli i którzy za Nim, wołali mówiąc: Hosanna, Błogosławiony, Który idzie w Imię Pańskie. [10] »Błogosławione, które przychodzi Królestwo ojca naszego Dawida, Hosanna na wysokościach. [11] »I wszedł do Jeruzalem do Kościoła i obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł do Bethanii z Dwunastoma. [12] »A drugiego dnia, gdy wychodzili z Bethanii łaknął. [13] »A ujrzawszy zdaleka figę mającą liście, przyszedł, jeśliby może co na niej znalazł. A przyszedłszy do niej, nic nie znalazł oprócz liścia, bo nie był czas fig. [14] »I odpowiadając, rzekł jej: Niech już więcej na wieki nikt nie je owocu z ciebie. A słyszeli to uczniowie Jego. [15] »I przyszli do Jeruzalem. I gdy wszedł do Kościoła, począł wyrzucać sprzedających i kupujących w Kościele, i stoły bankierskie, i katedry tych którzy sprzedawali gołębice, poprzewracał [16] »i nie dopuszczał, aby kto jakie naczynie miał nieść przez Kościół. [17] »I nauczał mówiąc im: Izali nie jest napisane, ze Dom Mój będzie nazwany Domem Modlitwy dla wszystkich narodów? a wyście uczynili z mego jaskinię zbójców. [18] »Co usłyszawszy książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni, szukali jakoby Go stracili, bo się Go bali, albowiem wszystka rzesza dziwowała się nauce Jego. [19] »A gdy był wieczór, wychadzał z miasta. [20] »A rano idąc mimo, ujrzeli figę z korzenia uschłą. [21] »I wspomniawszy Piotr, rzekł Mu: Rabbi, oto figa, którąś przeklął, uschła. [22] »A Jezus odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę Bożą. [23] »Zaprawdę, mówię wam, że ktobykolwiek rzekł tej górze: Podnieś się i wrzuć się w morze, – a nie wątpiłby w sercu swojem, aleby wierzył, że się stanie, coby jedno rzekł, stanie się mu. [24] »Dlatego powiadam wam: wszystko o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. [25] »A gdy staniecie na modlitwę, odpuśćcie, jeśli co macie przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, Który jest w Niebiesiech, odpuścił wam grzechy wasze. [26] »Lecz jeśli wy nie odpuścicie, ani też Ojciec wasz, Który jest w Niebiesiech, nie odpuści wam grzechów waszych. [27] »I przyszli znowu do Jeruzalem. A gdy chodził w Kościele, przystąpili do Niego najwyżsi kapłani i nauczyciele Zakonni i starsi [28] »i mówili do Niego: Jaką władzą to czynisz, i kto Ci dał tę władzę, abyś to czynił? [29] »A Jezus odpowiadając, rzekł im: Spytam i Ja was o jedno słowo, odpowiedzcie mi, a powiem wam, czyją to władzą czynię: [30] »chrzest Janów z nieba był, czy z ludzi? Odpowiedzcie Mi. [31] »A oni rozmyślali u siebie, mówiąc: Jeśli powiemy, że z nieba, to rzecze nam: Czemużeście tedy mu nie uwierzyli? [32] »Jeśli rzeczemy: z ludzi, – boimy się ludu; albowiem wszyscy mieli Jana za prawdziwego proroka. [33] »I odpowiadając, rzekli Jezusowi: Nie wiemy. I Jezus odpowiadając, rzekł im: Ani też i Ja wam nie powiem, czyją to władzą czynię. 
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.