Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy wychodził z Kościoła, rzekł Mu jeden z uczniów Jego: Nauczycielu, patrz, jakie to kamienie i jakie budowania. [2] »A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Widzisz te wszystkie wielkie budowania? Nie zostanie kamień na kamieniu, któryby nie był rozwalony. [3] »A gdy siedział na górze Oliwnej naprzeciw Kościoła, pytali Go na osobności Piotr, i Jakób, i Jan, i Andrzej: [4] »Powiedz nam, kiedy się to stanie? I co za znak będzie, gdy się to wszystko dziać pocznie? [5] »A Jezus odpowiadając, począł im mówić: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. [6] »Albowiem wielu ich przyjdzie w Imię Moje powiadając, że Ja jestem, i wielu ich zwiodą. [7] »Ale gdy usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, nie trwóżcie się, bo się to dziać musi, ale to jeszcze nie koniec. [8] »Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą miejscami trzęsienia ziemi, i głody, i zamieszanie: to początek boleści (rodzenia). [9] »A wy sami miejcie się na baczności. Bo was wydadzą do rad, i w bożnicach was bić będą, i przed starostami i przed królami stawać będziecie dla Mnie im na świadectwo. [10] »I potrzeba pierwej, aby u wszystkich narodów była opowiadana Ewangelia. [11] »A gdy was wodzić będą wydawając, nie myślcie przedtem, cobyście mówić mieli, ale co wam będzie dane onej godziny, to mówcie. Albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Święty. [12] »A wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna, i powstaną synowie przeciwko rodzicom i będą ich zabijać. [13] »I będziecie u wszystkich w nienawiści dla Imienia Mojego. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. [14] »A gdy ujrzycie brzydkość spustoszenia opowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą tam, gdzie nie powinna: kto czyta niech wyrozumie: wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają na góry; [15] »a kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu i niech nie wchodzi, aby miał co wziąć z domu swego; [16] »a kto będzie na polu, niech się nie wraca nazad brać odzienia swego. [17] »Ale biada brzemiennym i karmiącym w one dni. [18] »A módlcie się, aby nie było to w zimie. [19] »Albowiem one dni będą takimi uciskami, jakie nie były od początku stworzenia, które stworzył Bóg, aż dotąd, ani nie będą. [20] »I jeśliby Pan nie skrócił onych dni, żadneby ciało nie było zbawione; ale dla wybranych, których wybrał, skrócił one dni. [21] »I wtedy jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, oto tam, – nie wierzcie. [22] »Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić znaki i cuda ku zwiedzeniu, jeśliby to być mogło, i wybranych. [23] »Wy tedy miejcie się na baczności. Otom wam wszystko przepowiedział. [24] »Ale w one dni po onym ucisku, słońce się zaćmi, i księżyc nie da jasności swojej, [25] »i gwiazdy niebieskie będą spadać, i moce, które są na niebiosach, poruszą się. [26] »I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. [27] »I wtedy pośle On Aniołów Swoich i zbierze wybranych Swoich od czterech wiatrów, od krańca ziemi aż do wierzchu nieba. [28] »A od figi uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jej odmładza się i puszczają liście, poznajecie, że blizko jest lato. [29] »Tak też i wy: gdy zobaczycie, że się to dziać będzie, wiedzcie, że już blizko jest we drzwiach. [30] »Zaprawdę, powiadam wam, że nie przeminie ten rodzaj, aż się to wszystko stanie. [31] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą. [32] »A o onym dniu albo godzinie nikt nie wie: ani Aniołowie w niebie, ani Syn, jedno Ojciec. [33] »Baczcież na to, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy czas ten będzie. [34] »Jako człowiek, który odjechawszy w obce kraje, zostawił dom swój i dał sługom swoim władzę każdemu nad jego robotą, a odźwiernemu rozkazał, aby czuwał. [35] »Czuwajcież tedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie: z wieczorali, czy o północy, czy gdy kury pieją, czy też rano, [36] »ażeby przyszedłszy nagle, nie znalazł was śpiących. [37] »A co mówię wam, to wszystkim mówię: Czuwajcie. 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.