Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Marka » Rozdział 16
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy już minął Szabat, Marya Magdalena, Marya Jakóbowa, i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedłszy namaściły Jezusa. [2] »A bardzo rano, pierwszego dnia po Szabacie, przyszły do grobu, gdy już słońce wzeszło. [3] »I mówiły między sobą: I któż nam odwali kamień ode drzwi grobowych? [4] »A spojrzawszy, obaczyły odwalony kamień, – albowiem był bardzo wielki. [5] »I wszedłszy do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w szatę białą. I zdumiały się. [6] »A On im rzekł: Nie lękajcie się: Jezusa szukacie Nazareńskiego ukrzyżowanego. Wstał, niema Go tu: oto miejsce, gdzie Go położono. [7] »Ale idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei: tam Go ujrzycie, jako wam był powiedział. [8] »A one wyszedłszy, uciekły z grobu, albowiem zdjął je strach i drżenie. I nikomu nic nie powiadały, bo się bały. [9] »A wstawszy (Jezus) rano, pierwszego dnia po Szabacie, ukazał się najpierw Maryi Magdalenie, z której był wyrzucił siedmiu czartów. [10] »A ona poszedłszy opowiedziała tym, którzy z Nim bywali, smutnym i płaczącym. [11] »A oni słysząc, że żyje i że był widziany od niej, nie uwierzyli. [12] »A potem też dwom z nich idącym ukazał się w innym kształcie, gdy szli w drodze. [13] »I oni poszedłszy opowiedzieli drugim, ale ani tym nie uwierzyli. [14] »Naostatek ukazał się im jedenastu społem u stołu spoczywającym i wymawiał im niedowiarstwo ich i zatwardziałość serca, że tym, którzy Go widzieli, że zmartwychwstał, nie uwierzyli. [15] »I mówił im: Idąc na wszystek świat, opowiadajcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [16] »Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [17] »A cuda, które iść będą za tymi, którzy uwierzą, te będą: W Imię Moje czartów będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić, [18] »węże będą brać; i choćby co śmiertelnego pili szkodzić im nie będzie: na niemocnych ręce będą kłaść i dobrze się mieć będą. [19] »A Pan Jezus, gdy dokończył tego co mówił do nich, wzięty został do nieba i siedzi na prawicy Bożej. [20] »A oni wyszedłszy, opowiadali wszędzie, a Pan pomagał im i potwierdzał mowę przez cuda za nimi idące. 
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.