Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza » Rozdział 21
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A spojrzawszy ujrzał onych bogaczy, którzy kładli dary swoje do skarbnicy (kościelnej). [2] »Ujrzał też i niektórą wdowę ubożuchną, która kładła dwa drobne pieniążki. [3] »I rzekł: Prawdziwie powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej włożyła, niż ci wszyscy. [4] »Albowiem ci wszyscy z tego, co im zbywało, kładli jako dar Bogu. Ale ta z tego, co jej brakuje, wszystko pożywienie swoje, które miała, włożyła. [5] »A gdy niektórzy powiadali o Kościele, jako dobrymi kamieniami i darami był ozdobiony, rzekł: [6] »Z tego, co tu widzicie, przyjdą dni, kiedy nie będzie zostawiony kamień na kamieniu, któryby nie był rozwalony. [7] »I pytali Go mówiąc: Nauczycielu, kiedy to będzie, i co za znak, kiedy się to pocznie dziać? [8] »A On rzekł: Patrzajcie, abyście nie byli zwiedzeni. Albowiem wielu ich przyjdzie w Imię Moje, mówiąc: że to Ja jestem, i czas się przybliżył. Nie chodźcież tedy za nimi. [9] »A gdy usłyszycie o bitwach i rozruchach, nie lękajcie się, bo musi to pierwej być, ale nie natychmiast koniec. [10] »Wtedy im powiadał: Powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, [11] »i miejscami będzie wielkie drżenie ziemi, i mory, i głody, i strachy z nieba, i znaki wielkie będą. [12] »Ale przed tem wszystkiem targną się na was rękami swemi, i będą was prześladować, wydając do bożnic i pod straż, ciągnąc do królów i starostów dla Imienia Mojego. [13] »A spotka was to na świadectwo. [14] »Przeto włóżcie to sobie w serca wasze, abyście nie obmyślali, jakobyście odpowiadać mieli, [15] »albowiem Ja wam dam usta i mądrość, której nie będą się mogli sprzeciwić, ani odeprzeć wszyscy przeciwnicy wasi. [16] »A będziecie wydawani od rodziców, i braci, i powinowatych, i od przyjaciół; i przyprawią niektórych z was o śmierć, [17] »i będziecie w nienawiści u wszystkich dla Imienia Mojego, [18] »a włos z głowy waszej nie zginie. [19] »W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze. [20] »A gdy ujrzycie, że otaczają wojskiem Jeruzalem, tedy wiedzcie, że się przybliżyło spustoszenie jego. [21] »Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają na góry; a ci, co są w niem, niechaj wynijdą; a ci, co są po okolicach, niechaj nie wchodzą do niego; [22] »albowiem dni te są pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. [23] »A biada brzemiennym i karmiącym w one dni, albowiem będzie wielki ucisk na ziemi i gniew przeciw temu ludowi. [24] »I polegną od paszczęki miecza, i będą zawiedzeni w niewolę do wszystkich narodów. A Jeruzalem będzie deptane od pogan tak długo, aż się wypełnią czasy narodów. [25] »I będą znaki na słońcu i księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów i zamieszanie z powodu szumu morskiego i nawałności, [26] »kiedy ludzie będą schnąć od strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie będą wzruszone. [27] »I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z Mocą wielką i Majestatem. [28] »A gdy się te rzeczy poczną dziać, wejrzyjcież i podnieście głowy wasze, bo się przybliża odkupienie wasze. [29] »I powiedział im podobieństwo: Patrzcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa. [30] »Gdy już z siebie wydają owoc, wiecie, że już blizko jest lato. [31] »Tak też i wy, gdy ujrzycie, że się te rzeczy dzieją, wiedzcież, że już blizko jest Królestwo Boże. [32] »Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie ten rodzaj, aż się to wszystko stanie. [33] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą. [34] »A strzeżcie się pilnie, aby kiedy nie były obciążone serca wasze obżarstwem, i pijaństwem, i staraniami tego żywota, i tak przypadłby na was nagły ten dzień. [35] »Albowiem jak sidło przypadnie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni wszystkiej ziemi. [36] »Czuwajcież tedy, modląc się w każdym czasie, abyście byli miani za godnych ujść tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym. [37] »– I bywał Jezus we dnie, nauczając w Kościele; a w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zowią Oliwną. [38] »I lud wszystek o świcie przychodził do Niego do Kościoła słuchać Go. 
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.