Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Jana » Rozdział 14
«  Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł do uczniów Swoich: Niech się nie frasuje serce wasze. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. [2] »W domu Ojca Mego mieszkania jest wiele. Jeśliby było inaczej, powiedziałbym wam. Albowiem idę, abym wam zgotował miejsce. [3] »A gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do Siebie, abyście, gdziem Ja jest, tam i wy byli. [4] »A dokąd Ja idę wiecie, i drogę wiecie. [5] »Rzekł Mu Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, a jakoż możemy drogę wiedzieć? [6] »Rzekł mu Jezus: Jam jest Droga i Prawda i Żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jedno przeze Mnie. [7] »Gdybyście Mnie znali, z pewnością byście też i Ojca Mego znali; ale od teraz poznacie Go i już widzieliście Go. [8] »Rzekł do Niego Filip: Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem. [9] »Rzekł mu Jezus: Tak długi czas jestem z wami, a nie poznaliście Mię? Filipie, kto Mnie widzi, widzi i Ojca; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca? [10] »Nie wierzycie, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie? Słowa, które Ja mówię wam, nie mówię ich Sam od Siebie, ale Ojciec we Mnie mieszkający, On czyni uczynki. [11] »Nie wierzycie, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie? Jeżeli nie, to dla samych uczynków wierzcie. [12] »Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we Mnie wierzy, uczynki, które Ja czynię, i on będzie czynił, i większe niźli te czynić będzie, albowiem Ja do Ojca idę, [13] »i o cokolwiek będziecie prosić Ojca w Imię Moje, to uczynię, aby był wsławiony Ojciec w Synu. [14] »Jeśli Mnie o co będziecie prosić w Imię Moje, to uczynię. [15] »Jeśli Mię miłujecie, chowajcie przykazania Moje, [16] »a Ja będę prosił Ojca, i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami mieszkał na wieki, [17] »Ducha prawdy, Którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani Go nie zna; ale wy Go poznacie, albowiem u was będzie mieszkał i w was będzie. [18] »Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. [19] »Jeszcze maluczki czas, a świat Mię już nie będzie widział; ale wy będziecie Mię widzieć, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. [20] »W on dzień wy poznacie, że Ja jestem w Ojcu Moim, a wy we Mnie, i Ja w was. [21] »Kto ma przykazania Moje i zachowywa je, ten jest, który Mię miłuje. A kto Mnie miłuje, będzie go miłował Ojciec Mój, i Ja go będę miłował i objawię się mu. [22] »Rzekł do Niego Juda, nie on lskaryota: Panie, co się to stało, że się nam masz objawić, a nie światu? [23] »Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli Mię kto miłuje, będzie zachowywał słowa Moje, i Ojciec Mój będzie go miłował, i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. [24] »A kto Mnie nie miłuje, słów Moich nie zachowywa. A słowa, któreście słyszeli, nie są Moje, ale Tego, Który Mię posłał, Ojca. [25] »To mówiłem wam, mieszkając u was. [26] »Ale Pocieszyciel Duch Święty, Którego ześle Ojciec w Imię Moje, On was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział. [27] »Pokój zostawiam wam, pokój Mój daję wam; nie tak, jako świat daje, Ja wam daję. [28] »Niechże się nie frasuje serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, żem Ja wam powiedział: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście Mię miłowali, zaprawdę radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niźli Ja. [29] »I teraz wam to powiedziałem, przedtem niżby się stało, abyście, gdy się stanie, wierzyli. [30] »Już niewiele z wami będę mówił, bo idzie książę tego świata, a we Mnie nic niema, [31] »ale żeby poznał świat, że miłuję Ojca, i jako Mi dał Ojciec rozkazanie, tak czynię. Wstańcie, pójdźmy stąd. 
«  Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.