Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Jana » Rozdział 15
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jam jest prawdziwy szczep winny, a Ojciec Mój jest winogrodnikiem. [2] »Każdą latorośl we Mnie, która nie przynosi owocu, odetnie ją; a każdą, która przynosi owoc, oczyści ją, aby tem więcej owocu przynosiła. [3] »Już wy jesteście czyści dla mowy, którąm do was mówił: trwajcie we Mnie, a Ja w was. [4] »Jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśliby nie trwała w winnym szczepie, także ani wy, jeślibyście we Mnie nie trwali. [5] »Jam jest winny szczep, a wy latorośle: kto mieszka we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owocu wiele, bo beze Mnie nic nie możecie czynić. [6] »Jeśli kto nie będzie we Mnie mieszkał, będzie precz wyrzucony, jako latorośl (niepożyteczna), i uschnie, i zbiorą ją, i wrzucą do ognia i zgore. [7] »Jeśli będziecie trwać we Mnie i słowa Moje będą w was trwać, o cokolwiek będziecie chcieli, prosić będziecie, a stanie się wam. [8] »W tem jest wsławiony Ojciec Mój, abyście wiele owocu przynieśli i stali się uczniami Moimi. [9] »Jako Mnie Ojciec umiłował, tak i Ja umiłowałem was: trwajcież w miłości Mojej. [10] »Jeśli będziecie zachowywać przykazania Moje, będziecie trwać w miłości Mojej, jakom i Ja zachował przykazania Ojca Mojego i trwam w miłości Jego. [11] »Tom wam powiedział, aby radość Moja była w was i aby radość wasza się napełniła. [12] »A to jest przykazanie Moje, abyście się społecznie miłowali, tak jakom Ja was umiłował. [13] »Większej miłości nikt niema nad tę, żeby kto położył duszę swą za przyjaciół swoich. [14] »Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, jeśli będziecie czynić to, co Ja wam przykazuję. [15] »Już was nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, alem was nazwał przyjaciółmi, gdyż wszystko, com słyszał od Ojca Mojego, oznajmiłem wam. [16] »Nie wyście Mię wybrali, alem Ja was wybrał i postanowiłem was, abyście szli i przynieśli owoc, i żeby owoc wasz trwał, i aby o cokolwiekbyście prosili Ojca (Mojego) w Imię Moje, dał wam. [17] »Po wam rozkazuję, abyście się społecznie miłowali. [18] »Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że pierwej Mnie niźli was miał w nienawiści. [19] »Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, coby było jego; ale że nie jesteście ze świata, bom Ja was wybrał ze świata, przeto was świat nienawidzi. [20] »Pamiętajcie na Moje słowa, którem Ja wam mówił: Nie jest sługa większy nad pana swego. Ponieważ Mnie prześladowali, przeto i was będą prześladować. Jeśli Moje słowa zachowywali, tedy i wasze będą zachowywać. [21] »Ale to wszystko będą wam czynić dla Imienia Mojego, bo nie znają Tego, Który Mię posłał. [22] »Gdybym był nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu; ale teraz nie mają wymówki z grzechu swego. [23] »Kto Mię nienawidzi, ten i Ojca Mego nienawidzi. [24] »Gdybym był między nimi uczynków nie czynił, jakich żaden inny nie czynił, nie mieliby grzechu; ale teraz i widzieli, i mają w nienawiści i Mnie i Ojca Mojego. [25] »A to, żeby się wypełniły słowa, które w Zakonie ich są napisane: Że Mię w nienawiści mieli niesłusznie. [26] »A gdy przyjdzie Pocieszyciel, Którego Ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, Który od Ojca pochodzi, On świadectwo będzie, wydawał o Mnie, [27] »i wy będziecie wydawać świadectwo, bo od początku ze Mną jesteście. 
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.