Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Jana » Rozdział 17
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To gdy powiedział Jezus, podniósł oczy Swe do nieba i rzekł: Ojcze, przyszła godzina, wsław Syna Swego, aby Cię i Syn Twój wsławił, [2] »jakoś Mu dał władzę nad wszelkiem ciałem, aby wszystkim, których Mu dałeś, dał im żywot wieczny. [3] »A ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie Samego, Boga prawdziwego, i Któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. [4] »Jam Ciebie wsławił na ziemi, wykonałem sprawę, którąś Mi poruczył uczynić; [5] »a teraz wsław Mię Ty, Ojcze, u Samego Siebie tą jasnością, którą miałem u Ciebie pierwej, niżli świat się stał. [6] »Oznajmiłem Imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoi byli i Mnie ich dałeś, i słowa Twoje zachowali. [7] »Teraz poznali, że wszystko, coś Mi dał, od Ciebie jest, [8] »albowiem dałem im słowa, któreś Ty Mnie dał; i oni przyjęli je i poznali prawdziwie, żem od Ciebie wyszedł, i uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. [9] »Ja za Nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, albowiem Twoi są. [10] »I wszystko Moje jest Twoje, i Twoje jest Moje, i jestem objawiony w nich. [11] »I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a Ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj ich w Imię Twoje, tych których Mi dałeś, aby byli jedno, jako i My. [12] »Gdym był z nimi, Jam ich zachowywał w Imię Twoje; których Mi dałeś, strzegłem ich, i żaden z nich nie zginął, jedno syn zatracenia, aby się Pismo wypełniło; [13] »ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli radość Moją wypełnioną w sobie. [14] »Jam im dał słowa Twoje, a świat miał ich w nienawiści, że nie są ze świata, jako i Ja nie jestem ze świata. [15] »Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale żebyś ich zachował ode złego. [16] »Nie są oni ze świata, jako i Ja nie jestem ze świata. [17] »Poświęć ich w prawdzie. Mowa Twoja jest prawdą. [18] »Jakoś Ty Mnie posłał na świat, tak i Ja ich posłałem na świat. [19] »I Ja poświęcam Siebie Samego za nich, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. [20] »A nietylko za nich proszę, ale i za tych, którzy uwierzą we Mnie przez ich słowo, [21] »żeby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we Mnie, i Ja w Tobie, aby też i oni w Nas jedno byli, aby wierzył świat, żeś Ty Mnie posłał. [22] »I Ja tę chwałę, którąś Mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako i My jedno jesteśmy; [23] »Ja w nich, i Ty we Mnie, aby byli doskonałymi w jedności, i żeby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i umiłowałeś ich, jakoś i Mnie umiłował. [24] »Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, gdziem Ja jest, i oni byli ze Mną, aby oglądali chwałę Moją, którąś Mi dał, iżeś Mię umiłował przed założeniem świata. [25] »Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, alem Ja Ciebie poznał, i ci poznali, żeś Ty Mnie posłał; [26] »i oznajmiłem im Imię Twoje i oznajmię, żeby miłość, którąś Ty Mnie umiłował, w nich była i Ja w nich. 
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.