Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Jana » Rozdział 7
«  Ewangelia Jana 6 Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem chodził Jezus po Galilei, bo nie chciał chodzić po Judei, ponieważ Żydzi szukali Go zabić. [2] »A był blizko dzień święty Żydowski Kuczek. [3] »Rzekli tedy do Niego bracia Jego: Wynijdź stąd, a idź do Judei, żeby też i uczniowie twoi widzieli uczynki twoje, które czynisz. [4] »Albowiem nikt w skrytości nic nie czyni, ale sam szuka, aby był objawionym. Ponieważ tedy te rzeczy czynisz, objaw samego siebie światu. [5] »Bo ani bracia Jego nie wierzyli w Niego. [6] »Rzekł im tedy Jezus: Jeszcze Mój czas nie przyszedł, ale wasz czas zawsze jest gotowy. [7] »Nie może was świat nienawidzieć, ale Mnie nienawidzi, ponieważ Ja świadectwo daję o nim, że uczynki jego są złe. [8] »Wy idźcie na ten dzień święty, ale Ja nie pójdę na ten dzień święty, bo Mój czas jeszcze, się nie wypełnił. [9] »To im powiedziawszy, został Sam w Galilei. [10] »A gdy poszli bracia Jego, wtedy i On wstąpił na dzień święty nie jawnie, ale jakoby potajemnie. [11] »Starsi tedy Żydowscy szukali Go w dzień święty i mówili: Gdzież On jest? [12] »I było o Nim wielkie szemranie między rzeszą. Bo jedni mówili, że dobry jest, – a drudzy mówili: Nie, ale zwodzi rzesze. [13] »Wszakże nikt o Nim jawnie nie mówił z bojaźni przed starszymi Żydowskimi. [14] »A gdy było już wpół święta, wszedł Jezus do Kościoła i nauczał. [15] »I dziwili się Żydzi, mówiąc: Jakoż ten umie Pismo, gdyż się go nie uczył? [16] »Odpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka Moja nie jest Moja, ale Tego, Który Mię posłał. [17] »Jeśli kto będzie chciał czynić wolę Jego, dowie się o tej nauce, czy z Boga jest, czyli też Ja Sam od Siebie mówię. [18] »Kto od samego siebie mówi, ten własnej chwały szuka; ale Kto szuka chwały Tego, Który Go posłał, Ten prawdziwy jest i niesprawiedliwości w Nim niemasz. [19] »Izali wam Mojżesz nie dał Zakonu? a żaden z was nie pełni Zakonu. Czemu Mię szukacie zabić? [20] »Odpowiedziała Mu rzesza i rzekła: Dyabelstwo masz, kto cię szuka zabić? [21] »Odpowiedział Jezus i rzekł im: Jeden uczynek zdziałałem i wszyscy się dziwicie. [22] »Wszak Mojżesz dał wam obrzezanie (chociaż ono nie od Mojżesza, ale od ojców jest), i obrzezujecie człowieka w Szabat. [23] »Jeśli tedy człowiek przyjmuje obrzezanie w Szabat, żeby nie był przestąpiony Zakon Mojżeszów, to czemu Mnie za złe macie, żem całego człowieka uzdrowił w Szabat? [24] »Nie sądźcie według widzenia, ale sądźcie sądem sprawiedliwym. [25] »Mówili tedy niektórzy z Jerozolimczyków: Nie tenli to jest, którego szukają zabić? [26] »I oto jawnie do nich mówi, a nic mu nie mówią. Izali prawdziwie poznali książęta, że ten jest Chrystus? [27] »Ale o tym wiemy skąd jest, lecz gdy przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział skądby był. [28] »Wołał tedy Jezus w Kościele nauczając i mówiąc: I Mnie znacie i skąd jestem wiecie; i Ja nie przyszedłem Sam od Siebie, ale jest prawdziwy, Który Mię posłał, Którego wy nie znacie. Ja Go znam. A jeślibym rzekł, że Go nie znam, byłbym wam podobny, kłamcą. [29] »Ale Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mię posłał. [30] »Szukali tedy jakoby Go pojmać, ale nikt nie ściągnął na Niego ręki, bo jeszcze nie przyszła godzina Jego. [31] »A wielu ich z rzeszy uwierzyło w Niego i mówili: Chrystus, gdy przyjdzie, izali więcej znaków uczyni, niźli te, które Ten czyni? [32] »Usłyszeli Faryzeusze, że o Nim rzesza te rzeczy szemrała, i posłali Faryzeusze i książęta kapłańscy sług, aby Go pojmali. [33] »Tedy rzekł im Jezus: Jeszcze mały czas jestem z wami, a idę do Tego, Który Mię posłał. [34] »Będziecie Mię szukać, ale nie znajdziecie; a gdzie Ja jestem, tam wy nie możecie przyjść. [35] »Mówili tedy Żydzi między sobą: Dokądże ten ma iść, że my go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszenia wśród pogan i będzie nauczał pogan? [36] »Cóż to za mowa, którą wyrzekł: Będziecie Mię szukać, ale nie znajdziecie; i gdzie Ja jestem, tam wy nie możecie przyjść? [37] »A w ostateczny dzień wielkiego święta stał Jezus i wołał, mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. [38] »Kto wierzy we Mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. [39] »A to mówił o Duchu, Którego mieli wziąć wierzący w Niego. Albowiem Duch Święty jeszcze nie był dany, gdyż Jezus jeszcze nie był uwielbiony. [40] »Wielu tedy z ludu usłyszawszy te słowa Jego, mówili: Ten jest prawdziwie on Prorok. [41] »A drudzy mówili: To jest Chrystus. Ale niektórzy mówili: Izali z Galilei ma przyjść Chrystus? [42] »Izali nie mówi Pismo, że Chrystus przyjdzie z nasienia Dawidowego, z Bethlehem miasteczka, gdzie był Dawid? [43] »I stał się rozdział między ludem dla Niego. [44] »A niektórzy z nich chcieli Go pojmać, ale żaden nie ściągnął na Niego rąk. [45] »Przyszli tedy służebnicy do najwyższych kapłanów i Faryzeuszów, a oni im rzekli: Czemużeście go nie przywiedli? [46] »Odpowiedzieli służebnicy: Nigdy tak człowiek nie mówił jako ten człowiek. [47] »Odpowiedzieli im tedy Faryzeusze: Czy też i wy daliście się zwieść? [48] »Izali który z książąt, albo z Faryzeuszów uwierzył w Niego? [49] »Tylko ten gmin, który nie zna Zakonu, przeklęci są. [50] »I rzekł do nich Nikodem, który był w nocy przyszedł do Niego, będąc jednym z nich: [51] »Izali Zakon nasz sądzi człowieka pierwej, niźliby od niego samego usłyszał i dowiedział się, coby czynił? [52] »A oni odpowiedzieli mu i rzekli: Izaliś i ty jest Galilejczykiem? Badajże Pismo, a zobacz, że z Galilei Prorok on nie powstaje. [53] »I wrócili się każdy do domu swego. 
«  Ewangelia Jana 6 Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.