Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Jana » Rozdział 8
«  Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8 Ewangelia Jana 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Jezus poszedł na górę Oliwną. [2] »I znowu o świtaniu przyszedł do Kościoła, i wszystek lud przyszedł do Niego, a On siedząc nauczał ich. [3] »I przywiedli do Niego nauczyciele Zakonni i Faryzeusze niewiastę, którą na cudzołóstwie zastano, i postawili ją w pośrodku [4] »i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę niewiastę teraz zastano na cudzołóstwie, [5] »a w Zakonie Mojżesz przykazał nam takie kamienować: a ty co mówisz? [6] »A mówili to kusząc Go, aby Go mogli oskarżyć. A Jezus schyliwszy się ku ziemi, pisał palcem na ziemi. [7] »A gdy nie przestawali Go pytać, podniósł się i rzekł im: Który z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. [8] »I znowu schyliwszy się, pisał na ziemi. [9] »A oni usłyszawszy to i będąc od sumienia przekonani, wychodzili jeden za drugim, począwszy od starszych aż do ostatecznych. I został sam Jezus i niewiasta w pośrodku stojąca. [10] »A podniósłszy się Jezus i nikogo nie widząc oprócz niewiasty, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Żaden cię nie potępił? [11] »A ona rzekła: Żaden, Panie. Tedy rzekł jej Jezus: Ani też Ja ciebie nie potępię; idź i już więcej nie grzesz. [12] »Znowu im mówił Jezus, rzekąc: Jam jest Światłość świata: kto za Mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. [13] »Rzekli Mu tedy Faryzeusze: Ty sam o sobie świadectwo dajesz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. [14] »Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż Ja świadectwo daję Sam o Sobie, świadectwo Moje jest prawdziwe, ponieważ wiem, skądem przyszedł i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę, albo dokąd idę. [15] »Wy podług ciała sądzicie, ale Ja (tak) nikogo nie sądzę. [16] »A jeśli Ja sądzę, sąd Mój jest prawdziwy, bo nie jestem Ja sam, ale Ja i Ten, Który Mię posłał, Ojciec. [17] »A w Zakonie waszym napisane jest, że dwojga ludzi świadectwo jest prawdziwe. [18] »Ja jestem, Który Sam o Sobie daję świadectwo, i daje też o Mnie świadectwo Ten, Który Mię posłał, Ojciec. [19] »Mówili tedy do Niego: Gdzież jest twój ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani Mnie nie znacie, ani Ojca Mojego: gdybyście Mię znali, snaćbyście i Ojca Mego znali. [20] »Te słowa mówił Jezus w skarbnicy, nauczając w Kościele, a żaden Go nie pojmał, bo jeszcze nie przyszła godzina Jego. [21] »Rzekł im znowu Jezus: Ja idę, i będziecie Mię szukać, i w grzechu waszym pomrzecie. Dokąd Ja idę, tam wy przyjść nie możecie. [22] »Mówili tedy Żydzi: Czyliż się sam zabije, że powiada: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie możecie? [23] »I mówił im: Wy jesteście z nizkości, a Jam z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a Jam nie jest z tego świata. [24] »Powiedziałem wam przeto, że pomrzecie w grzechach waszych; bo jeśli nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w grzechu waszym. [25] »Mówili tedy do Niego: Któżeś ty jest? Rzekł im Jezus: Początek, Który i mówię wam. [26] »Wiele mam o was mówić i sądzić, ale Ten, Który Mię posłał, prawdziwy jest, i Ja, com słyszał od Niego, to mówię na świecie. [27] »Ale nie zrozumieli, że Ojcem Swoim Boga nazywał. [28] »Rzekł im tedy Jezus: Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to Ja jestem, i od Siebie samego nic nie czynię, ale jako Mię nauczył Ojciec, to mówię; [29] »i że Ten, Który Mię posłał, ze Mną jest i nie zostawił Mię samego; albowiem Ja, co Mu się podoba zawsze czynię. [30] »A gdy te słowa mówił, wielu ich uwierzyło w Niego. [31] »Mówił tedy Jezus do tych Żydów, co uwierzyli w Niego; Jeśli będziecie trwać w słowach Moich, prawdziwie Moimi uczniami będziecie, [32] »i poznacie prawdę, i prawda was wyswobodzi. [33] »I odpowiedzieli Mu: Jesteśmy nasienie Abrahamowe i nigdyśmy nikomu nie służyli, jakoż Ty mówisz: będziecie wolnymi? [34] »Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że każdy kto czyni grzech, jest sługą grzechu. [35] »A sługa nie mieszka w domu wiecznie, a Syn mieszka na wieki. [36] »A przeto, jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. [37] »Wiem, żeście synami Abrahamowymi, ale szukacie Mię zabić, ponieważ mowa Moja nie ma u was miejsca. [38] »Ja com widział u Ojca Mojego, to mówię; a wy coście widzieli u ojca waszego, to czynicie. [39] »Odpowiedzieli i rzekli Mu: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł im Jezus: Jeśli jesteście synami Abrahamowymi, to czyńcież uczynki Abrahamowe. [40] »Ale teraz szukacie Mię zabić, Człowieka, Którym wam prawdę mówił, którąm słyszał od Boga: tego Abraham nie czynił. [41] »Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli Mu tedy: Myśmy się nie urodzili z cudzołóstwa: jednegoż Ojca mamy, Boga. [42] »Rzekł im tedy Jezus: Gdyby Bóg był Ojcem waszym, z pewnością miłowalibyście Mnie, albowiem Ja z Boga wyszedłem i przyszedłem; bo nie Sam od Siebie przyszedłem, ale On Mię posłał. [43] »Czemuż mowy Mojej nie zrozumiewacie? Dlatego, że nie możecie słuchać mowy Mojej. [44] »Wy jesteście z ojca dyabła i pożądania ojca waszego chcecie czynić. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie stał, bo niemasz w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, ze swego własnego mówi, bo kłamcą jest i ojcem kłamstwa. [45] »A Ja że prawdę mówię, nie wierzycie Mi. [46] »Kto z was dowiedzie na Mnie grzechu? Jeśli wam prawdę mówię, czemu Mi nie wierzycie? [47] »Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Dlatego wy nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. [48] »Odpowiedzieli tedy Żydzi i rzekli Mu: Izali my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i dyabelstwo masz? [49] »Odpowiedział Jezus: Ja dyabelstwa nie mam, ale czczę Ojca Mojego, a wyście Mię zbezcześcili. [50] »Jać wprawdzie nie szukam chwały Swojej, ale jest Ten, Który szuka i sądzi. [51] »Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto będzie zachowywał mowy Moje, nie ujrzy śmierci na wieki. [52] »Rzekli tedy Żydzi: Teraz poznaliśmy, że dyabelstwo masz. Abraham umarł, także i prorocy, a ty powiadasz: Jeśli kto będzie zachowywał mowy moje, nie skosztuje śmierci na wieki. [53] »Izaliś ty jest większy, niźli ojciec nasz, Abraham, który umarł, i prorocy pomarli? Czemże się ty sam czynisz? [54] »Odpowiedział Jezus: Jeśli Ja chwalę Sam Siebie, chwała Moja nic nie jest. Ale jest Ojciec Mój, Który Mię uwielbia, o Którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym. [55] »Ale wy nie poznaliście Go, a Ja Go znam. I jeślibym rzekł, że Go nie znam, byłbym wam podobny, kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. [56] »Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby widział dzień Mój. I widział i radował się. [57] »Rzekli tedy Żydzi do Niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział? [58] »Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niźli Abraham był, Jam jest. [59] »Porwali tedy kamienie, aby na Niego ciskali; ale Jezus zataił się i wyszedł z Kościoła, przechodząc przez pośrodek nich, i tak uszedł. 
«  Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8 Ewangelia Jana 9  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.