Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Dzieje Apostolskie » Rozdział 1
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pierwsza opowieść, Teofilu, którą sporządziłem, była o tem wszystkiem, co Jezus począł czynić i uczyć [2] »aż do tego dnia, kiedy wydawszy rozkazy Apostołom, których był wybrał, przez Ducha Świętego był wzięty; [3] »i którym też był stawił Samego Siebie żywym po Swej męce w wielu dowodach, przez czterdzieści dni się im ukazując i mówiąc o Królestwie Bożem; [4] »i wspólnie z nimi jedząc, rozkazał im, aby nie odchodzili od Jeruzalem, ale żeby czekali Obietnicy Ojcowskiej: O której, powiada, słyszeliście z ust Moich; [5] »albowiem Jan wprawdzie chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni po niewielu tych dniach Duchem Świętym. [6] »Ci tedy, którzy byli się zeszli, pytali Go mówiąc: Panie, izali w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? [7] »A On rzekł do nich: Nie wasza jest rzecz wiedzieć czasy i chwile, które Ojciec położył w Swej mocy, [8] »ale weźmiecie moc Ducha Świętego, Który zstąpi na was, i będziecie Mi świadkami w Jeruzalem, i w całej Judei, i w Samaryi i aż na krańce ziemi. [9] »A to powiedziawszy, gdy oni na to patrzyli, został podniesiony i Obłok wziął Go od oczu ich. [10] »A gdy oni pilnie patrzyli za Nim do Nieba idącym, oto dwaj mężowie w białem odzieniu stanęli przy nich [11] »i rzekli im: Mężowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w Niebo? Ten Jezus, Który wzięty jest od was do Nieba, tak też przyjdzie, jakoście Go widzieli idącego do Nieba. [12] »Wtedy się wrócili do Jeruzalem od góry, którą zowią Oliwną, która jest blizko Jeruzalem, na odległość drogi szabatu. [13] »A gdy weszli, wstąpili do Wieczernika, gdzie mieszkali: Piotr i Jan, Jakób i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakób Alfeuszów i Szymon Gorliwy, i Juda brat Jakóbów. [14] »Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i błaganiu razem z niewiastami i z Maryą, matką Jezusa, i z braćmi Jego. [15] »W one dni powstawszy Piotr pośród braci, rzekł (a była rzesza ludzi pospołu jakoby sto i dwadzieścia): [16] »Mężowie bracia, musi się wypełnić Pismo, które przedtem powiedział Duch Święty przez usta Dawida o Judaszu, który był wodzem tych, którzy pojmali Jezusa, [17] »i który był policzony między nas i otrzymał los tego posługowania, [18] »ale posiadł rolę zapłaty niesprawiedliwości i obwiesiwszy się, rozpękł się na poły, i wytoczyły się wszystkie wnętrzności jego; [19] »i stała się ta rzecz wiadoma wszystkim mieszkającym w Jeruzalem, tak że nazwano oną rolę ich językiem Haceldama, co znaczy Rola krwi. [20] »Albowiem napisane jest w księgach Psalmów: Niechaj będzie mieszkanie ich puste, i niech nie będzie, ktoby w niem mieszkał, a biskupstwo jego niechaj weźmie inszy. [21] »– Trzeba tedy z tych mężów, którzy się z nami zgromadzali przez wszystek czas, w którym wszedł i wyszedł między nas Pan Jezus, [22] »począwszy od chrztu Janowego aż do tego dnia, w którym został wzięty od nas, – aby jeden z nich był świadkiem Jego zmartwychwstania pospołu z nami. [23] »I postawili dwóch: Józefa, którego zwano Barsabas, a nazywano Sprawiedliwym, i Macieja. [24] »I modląc się mówili: Ty Panie, Który znasz serca wszystkich (ludzi), okaż, któregoś obrał jednego z tych dwóch, [25] »aby otrzymał to miejsce posługowania i Apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odszedł na swoje miejsce. [26] »I dali im losy: i padł los na Macieja, i został policzony z jedenastu Apostołami. 
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.