Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Dzieje Apostolskie » Rozdział 11
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I usłyszeli to Apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, że też i poganie przyjęli słowo Boże. [2] »A gdy Piotr przyszedł do Jeruzalem, spierali się z nim ci, którzy byli z obrzezania, [3] »mówiąc: Czemuś chodził do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi? [4] »Począwszy tedy Piotr, opowiadał im po porządku, mówiąc: [5] »Byłem w mieście Jaffie i modląc się widziałem w zachwyceniu umysłu mojego widzenie, zstępujące jakieś naczynie, jakoby obrus wielki za cztery końce spuszczany z nieba, i przyszedł aż do mnie. [6] »Na który pilnie patrząc, oglądałem i ujrzałem zwierzęta ziemskie czworonożne, i bestye, i płazy, i ptactwo powietrzne. [7] »Usłyszałem też i głos do mnie mówiący: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. [8] »A jam rzekł: Żadnym sposobem, Panie, albowiem nigdy nic pospolitego, albo nieczystego nie weszło w usta moje. [9] »A odpowiedział powtóre Głos z nieba: Co Bóg oczyścił, ty pospolitem nie nazywaj. [10] »A to się stało po trzykroć, i wzięte zostało znowu wszystko do nieba. [11] »I oto natychmiast stanęli w domu, w którymem był, trzej mężowie posłani z Cezarei do mnie. [12] »A rzekł im Duch, abym szedł z nimi, nic nie wątpiąc. Poszli tedy ze mną i ci sześciu braci, i weszliśmy do domu onego męża. [13] »Tedy opowiedział nam, jako widział Anioła w domu swoim, stojącego i mówiącego mu: Poślij do Jaffy i przyzwij Szymona, którego zowią Piotrem; [14] »ten ci powie słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i wszystek twój dom. [15] »A gdym począł mówić, zstąpił Duch Święty na nich, jako i na nas na początku. [16] »I wspomniałem na słowo Pana, jako był mówił: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. [17] »Ponieważ tedy tę samą łaskę dał im Bóg, jako i nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ja czemże byłem, żebym mógł zabronić Bogu? [18] »To usłyszawszy, umilkli i chwalili Boga mówiąc: Tedyć i poganom dał Bóg pokutę ku żywotowi. [19] »A ci, którzy się byli rozpierzchli przed uciskiem, który się dział od śmierci Szczepana, przeszli aż do Fenicyi, i Cypru, i Antyochii, nikomu nie opowiadając słowa, jedno samym Żydom. [20] »Ale byli niektórzy z nich mężowie z Cypru i z Cyreny, którzy gdy weszli do Antyochii, mówili i do Greków, opowiadając Pana Jezusa. [21] »I była ręka Pańska z nimi, i wielka liczba tych, co uwierzyli, nawróciła się do Pana. [22] »Przyszła potem o nich wieść do uszu Kościoła, który był w Jeruzalem, i posłali Barnabę aż do Antyochii. [23] »Który gdy tam przyszedł i ujrzał łaskę Bożą, rozradował się i napominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serca trwali przy Panu. [24] »Albowiem był mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. I przystała wielka rzesza do Pana. [25] »Poszedł potem stamtąd Barnabasz do Tarsu, aby szukał Szawła, którego znalazłszy przywiódł do Antyochii. [26] »I mieszkali tam cały rok w Kościele i nauczali wielką rzeszę, tak że najpierw w Antyochii nazwani byli uczniowie Chrześcijanami. [27] »A w one dni przyszli z Jeruzalem prorocy do Antyochii, [28] »i powstawszy jeden z nich, imieniem Agabus, oznajmiał przez Ducha, że miał być wielki głód na wszystkim okręgu ziemi, który też nastał za Klaudyusza cesarza. [29] »A uczniowie, każdy według możności swojej, umyślili posłać ku posłudze braciom mieszkającym w Judei. [30] »Co i uczynili, posławszy do starszych przez ręce Barnaby i Szawła. 
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.