Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Dzieje Apostolskie » Rozdział 14
«  Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14 Dzieje Apostolskie 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się w Ikonium, że weszli pospołu do bożnicy Żydowskiej i tak mówili, że wielkie mnóstwo Żydów i Greków uwierzyło. [2] »Ale Żydzi, którzy byli niewierni, poduszczyli i do gniewu wzruszyli dusze pogan przeciwko braciom. [3] »Niemały tedy czas mieszkali tam i śmiele sobie poczynali w Panu, Który świadectwo wydawał słowu łaski Swojej i czynił, żeby znaki i cuda się działy przez ich ręce. [4] »I rozdwoiło się mnóstwo miasta tak, że niektórzy byli z Żydami, a niektórzy z Apostołami. [5] »Ale gdy się na nich obruszyli poganie i Żydzi z książętami swymi, chcąc ich zelżyć i ukamienować, [6] »zrozumiawszy to, uciekli do miast Likaońskich, do Listr i do Derben, i do wszystkiej okolicznej krainy [7] »(14:7a) i tam byli, opowiadając Ewangelię. I poruszyło się wszystko mnóstwo nauką ich. A Paweł i Barnaba mieszkali w Listrach. [8] »(14:7b) A był tam w tem mieście niejaki mąż chory na nogi, który siedział chromy z żywota matki swojej i nigdy przedtem nie chodził. [9] »(14:8) Ten słuchał Pawła, gdy mówił. Tedy Paweł, patrząc nań i widząc, że miał wiarę, aby był uzdrowiony, [10] »(14:9) rzekł wielkim głosem: Wstań na swych nogach prosto. A on wnet się porwał i chodził. [11] »(14:10) Tedy rzesze ujrzawszy to, co uczynił Paweł, podniosły głos swój, po Likaońsku mówiąc: Bogowie, stawszy się ludziom podobni zstąpili do nas. [12] »(14:11) I zwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, ponieważ on był wodzem słowa Bożego. [13] »(14:12) Kapłan też Jowiszowy, który był przed miastem, przywiódł byków i przyniósł wieńce przed bramę i chciał im z ludem ofiarować. [14] »(14:13) Co gdy usłyszeli Apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarłszy suknie swoje, wbiegli między rzesze, wołając [15] »(14:14) i mówiąc: Mężowie, cóż to czynicie? Także i my jesteśmy śmiertelni, podobni wam ludzie, którzy opowiadamy wam, abyście się od tych marnych rzeczy nawrócili do Boga żywego, Który uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, [16] »(14:15) Który w przeszłych rodzajach dopuszczał wszystkim narodom, aby chodzili swemi drogami. [17] »(14:16) Aczkolwiek nie zaniechał świadczyć o Sobie, czyniąc dobrze z Nieba, dając deszcze i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i weselem serca ich. [18] »(14:17) – A to mówiąc, z ledwością uspokoili rzesze, aby im nie ofiarowali. [19] »(14:18) Wtem nadeszli niektórzy Żydzi z Antyochii i z Ikonami, i namówiwszy tłuszcze, ukamienowali Pawła i wywlekli go z miasta, mając go za umarłego. [20] »(14:19) A gdy go obstąpili uczniowie, wstawszy szedł do miasta i nazajutrz poszedł z Barnabą do Derben. [21] »(14:20) A gdy onemu miastu opowiedzieli Ewangelię i nauczyli wielu, wrócili się do Listr, i do Ikonium, i do Antyochii, [22] »(14:21) utwierdzając dusze uczniów i napominając, aby trwali w wierze i że przez wiele ucisków trzeba nam wnijść do Królestwa Bożego. [23] »(14:22) A gdy postanowili im przy każdym Kościele kapłanów, i modlili się z postem, polecili ich Panu, w Którego uwierzyli. [24] »(14:23) I przeszedłszy Pizydyę, przyszli do Pamfilii, [25] »(14:24) i opowiedziawszy słowo Boże w Pergen, poszli do Atalii, [26] »(14:25) a stamtąd przeprawili się do Antyochii, skąd byli oddani łasce Bożej ku sprawie, którą wypełnili. [27] »(14:26) A gdy przyszli i zebrali Kościół, zdali im sprawę, jako wielkie rzeczy Pan uczynił z nimi, i że poganom otworzył drzwi wiary. [28] »(14:27) I mieszkali niemały czas z uczniami. 
«  Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14 Dzieje Apostolskie 15  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.