Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Dzieje Apostolskie » Rozdział 24
«  Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w pięć dni potem zjechał najwyższy kapłan Ananiasz z niektórymi ze starszych i z niejakim Tertullusem rzecznikiem, którzy przyszli do starosty przeciwko Pawłowi. [2] »(24:2) I pozwawszy Pawła, począł na niego skarżyć Tertullus, mówiąc: (24:3a) Ponieważ, o najlepszy Feliksie, dzięki tobie żyjemy w wielkim pokoju i wiele się rzeczy poprawia opatrznością twoją, [3] »(24:3b) przeto zawsze i wszędzie przyjmujemy to z wszelkiem dziękowaniem. [4] »Ale abym cię dłużej nie trudził, proszę cię, abyś nas pokrótce wysłuchał podług zwykłej twej dobroci. [5] »Znaleźliśmy tego człowieka zaraźliwego i wzbudzającego rozruchy między wszystkimi Żydami po wszystkim świecie, oraz jako wodza buntu sekty Nazarejczyków, [6] »który też i Kościół usiłował zgwałcić. Tego tedy pojmawszy, chcieliśmy go podług Zakonu naszego sądzić. [7] »Ale wpadłszy na nas tysiącznik Lizyasz, wielkim gwałtem wyrwał go z rąk naszych, [8] »rozkazując, aby ci, którzy nań skarżyli, szli do ciebie, i ty sam go tu sądząc możesz się dowiedzieć tego wszystkiego, o co my go oskarżamy. [9] »A Żydzi dodali mówiąc, że się tak rzecz ma. [10] »Odpowiedział tedy Paweł, gdy starosta nań skinął, żeby mówił: Wiedząc ja, że od wielu lat jesteś ty sędzią tego ludu, z dobrą myślą sam siebie będę bronił. [11] »Albowiem możesz się o tem dobrze dowiedzieć, że niema temu więcej jedno dwanaście dni, jakom przyszedł modły czynić do Jeruzalem [12] »i że mię ani w Kościele nie zeszli, żebym miał z kim tam rozprawiać, albo żebym miał czynić zebrania ludu, ani w bożnicach, ani w mieście; [13] »ani też i tego nie mogą dowieść, o co teraz na mnie skarżą. [14] »Ale do tego się sam przyznaję, że według tej sekty, którą nazywają Kacerską, służę ojcowskiemu Bogu mojemu, wierząc wszystkiemu, co w Zakonie i u Proroków jest napisane, [15] »mając nadzieję w Bogu, której i ci sami oczekują, odnośnie do zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. [16] »W tem też i sam się staram, abym zawsze miał sumienie bez obrazy przed Bogiem i przed ludźmi. [17] »I po wielu latach przyszedłem między lud swój, abym mu przyniósł jałmużny i ofiary i śluby. [18] »I w czynieniu tych rzeczy znaleźli mię w Kościele, gdym się oczyszczał, a nie z tłuszczą, ani też w rozruchu. I pojmali mię, krzycząc i mówiąc: Zgładź nieprzyjaciela naszego. Byli tam też niektórzy Żydzi z Azyi, [19] »którzy powinni byli też tu stanąć przed tobą i skarżyć, jeśliby co mieli przeciwko mnie. [20] »Albo też i ci sami niech powiedzą, czy jaką nieprawość znaleźli we mnie, gdym stał przed Radą; [21] »chyba tylko to jedno słowo, którem zawołał między nimi stojąc: Że mię wy dziś sądzicie o powstanie z umarłych. [22] »Wtedy Feliks, najpewniej wiedząc o tej drodze, odłożył im (sprawę), mówiąc: Kiedy tysiącznik Lizyasz przyjedzie, będę was słuchał. [23] »I rozkazał setnikowi, aby go strzegł, i żeby miał pokój, i żeby też nie bronił żadnemu z przyjaciół jego posłużyć mu i odwiedzać go. [24] »A po kilku dniach przyszedłszy Feliks z Druzyllą, żoną swoją, która była Żydówką, przyzwał Pawła i słuchał od niego wiary, która jest w Chrystusa Jezusa. [25] »A gdy rozprawiał o sprawiedliwości i czystości i o sądzie przyszłym, zadrżawszy Feliks, odpowiedział: Na teraz dosyć już, idź, a gdy będzie czas po temu, przyzwę cię. [26] »Przytem spodziewał się, że mu od Pawła dadzą pieniądze, dlatego też często wzywając go, rozmawiał z nim. [27] »A gdy wyszło dwa lata, otrzymał Feliks następcę Porcyusza Festusa. A chcąc Feliks okazać łaskę Żydom, zostawił Pawła w więzieniu. 
«  Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.